Pretraga osnovna  napredna

teksta:imena:pošalji e-poštu
Servis
Centra za evaluaciju u obrazovanju i nauci
finansiran sredstvima
izdavača naučnih časopisa Srbije.Sastavni deo
integrisanog sistema podrške kvalitetu
naučnog izdavaštva Srbije.