Kultura - Tematska oblast

Klasifikacija:
A. Bibliometrijska
humanističke nauke - ostale humanističke nauke
B. Frascati, modifikovana
humanističke nauke - humanističke, ostale