Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 1 od 1  
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu
2014, vol. 62, br. 1, str. 114-130
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljeno: 18/05/2015
doi: 10.5937/AnaliPFB1401114B
O ustavnosti izvršenja potraživanja putem privatnih izvršitelja
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresa: bodiroga@ius.bg.ac.rs

Sažetak

Usvajanjem Zakona o izvršenju i obezbeđenju 2011. godine napuštena je decenijama duga tradicija sudskog izvršenja potraživanja utvrđenih izvršnim i verodostojnim ispravama. Doduše, vansudsko izvršenje uvedeno je ranije, putem određenih materijalnih zakona, ali je Zakonom o izvršenju i obezbeđenju ustanovljena nova pravnička profesija - izvršitelji. Na taj način je jedna suverena funkcija države - prinudno ostvarivanje potraživanja iz izvršnih i verodostojnih isprava - delegirana privatnim licima. S obzirom na to da izvršni postupak nužno uključuje element prinude prema izvršnim dužnicima odmah se postavilo pitanje ustavnosti ovog koncepta izvršenja. U radu analiziramo ovo pitanje uzimajući u obzir argumente pravne nauke i retke odluke ustavnih sudova koje su do sada samo na parcijalan način tretirale ovo pitanje.

Ključne reči

Reference

*** (2011-2014) Zakon o izvršenju i obezbeđenju. Službeni glasnik RS, br. 31/11, 99/11− dr. zakon, 109/13, 55/14
Bodiroga, N. (2012) Izvršni postupak za naplatu potraživanja po osnovu izvršenih komunalnih i sličnih usluga. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 60, br. 2, str. 207-233
Ernst, H. What is the institutional framework of the enforcement system in your country according to the current legal sources?. u: Civil Law Forum, Tirana, 10 -13. mart 2013
Gaul, H.F. (2011) Die erneuete Gesetzesvorlage zur Reform des Gerichtsvollzieherswesen - Rechtspolitische Notwendigkeiten, Irrwege und Verfassungsrechtliche Schranken. Zeitschrift für Zivilprozess / ZZP, 3, 301
Hess, B. (2006) Die Neuorganisation des Gerichtsvollzieherswesens. Rechtsgutachten, 37, navedeno prema H. Friedrich Gaul (2011), 283
Jakšić, A. (2013) Građansko procesno pravo. Beograd, 793
Marston, J. (2009) A comparative study of the various business models employed by bailiffs in England and Wales. u: Public and Private Justice Course 2009: Enforcement, enforceability and effectiveness of legal protection IUC Dubrovnik, 25.5-29.5.2009, Saopštenje na skupu, http://www.iuc.hr/course-details.php?id=567, 29.5.2009