Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 1 od 1  
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu
2016, vol. 64, br. 2, str. 105-124
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljeno: 27/10/2016
doi: 10.5937/AnaliPFB1602105S
Uticaj sistema vlasti na načelo participacije u savremenim federacijama
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresa: stankovicm@ius.bg.ac.rs

Sažetak

Jedan od najvećih izazova koji stoje pred svakim ustavotvorcem jeste odabir odgovarajućih oblika države - oblika vladavine, političkog poretka, državnog uređenja i državne vlasti. Pri tom je od izuzetne važnosti kompatibilnost koju su različiti oblici međusobno pokazali u praksi, jer od toga umnogome zavisi efikasnost konkretnog ustavnog sistema. Ovaj rad analizira odnos oblika državnog uređenja s oblicima državne vlasti, tačnije, načine na koje se složeno, federalno državno uređenje 'uklapa' s različitim sistemima vlasti - predsedničkim, skupštinskim, parlamentarnim i mešovitim (polupredsedničkim). Posebna pažnja posvećena je razmatranju odnosa sistema vlasti s načelom participacije federalnih jedinica, odnosno pitanju koliko je u kojem sistemu vlasti moguće obezbediti predstavljenost federalnih jedinica u sastavu federalnih političkih vlasti - izvršne i zakonodavne. Analizirana je i efikasnost različitih sistema vlasti, koja je neretko suprotstavljena širokoj participaciji u federaciji. Osim toga, dat je i kratak osvrt na analizu uticaja izbornih i stranačkih sistema na načelo participacije. Na kraju je učinjen pokušaj da se dâ odgovor na pitanje koji je sistem vlasti najkompatibilniji s federalnim državnim uređenjem.

Ključne reči

federacija; načelo participacije; predsednički sistem; parlamentarni sistem; federalni bikameralizam

Reference

de Vergotini, Đ. (2015) Uporedno ustavno pravo. Beograd
Delperee, F. (2000) Le droit constitutionnel de la Belgique. Bruxelles - Paris
Fleiner, B.R.L., Fleiner, T., eds. (2000) Federalism and multiethnic states: The case of Switzerland. Bâle-Genève-Munich, 2nd Revised Edition
Fridrih, J.K. (2005) Konstitucionalna demokratija. Podgorica, Fridrih, J. K. Konstitucionalna demokratija, Podgorica 2005
Jovanović, C. (1990) Država. Beograd
Jovičić, M. (1973) Savremeni federalizam. Beograd
Kelsen, H.V. (1928) La garantie juridictionnelle de la constitution. Revue de droit public eu de la science politique in France ot a l'etranger, 253
Marković, P. (2014) Ustavno pravo. Beograd
Pactet, P. (2002) Institutions politiques & droit constitutionnel. Paris: Dalloz
Petrov, B. (2004) Sukob domova u dvodomnom sistemu. Beograd, Petrov, V. Sukob domova u dvodomnom sistemu, Beograd 2004
Popović, Đ. (1933) O federalizmu. Beograd
Simović, D. (2005) Kanadski federalizam. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, magistarska teza, neobjavljeno, Simović, D. Kanadski federalizam (magistarska teza), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, neobjavljeno, Beograd 2005
Simović, D. (2008) Polupredsednički sistem. Beograd
Stroschein, S. (2003) What Belgium Can Teach Bosnia: The Uses of Autonomy in Divided House States. Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, 3
Vošnjak, B. (1921) Federalizam ili decentralizacija. Arhiv za pravne i društvene nauke, 1; 1
Watts, L.R. (1996) Comparing Federal Systems in the 1990s. Kingston