Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 1 od 1  
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu
2017, vol. 65, br. 2, str. 70-90
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 13/07/2017
doi: 10.5937/AnaliPFB1702070D
Creative Commons License 4.0
Unutrašnje pravo u međunarodnoj investicionoj arbitraži - zaboravljeni i zapostavljeni izvor prava
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresa: sdjajic@pf.uns.ac.rs, M.Stanivukovic@pf.uns.ac.rs

Sažetak

Unutrašnje pravo je samo po sebi vrlo važan izvor za rešavanje međunarodnih investicionih sporova: sporovi u toj oblasti najčešće nastaju iz privatnopravnih ili privrednopravnih ugovora za koje je, po pravilu, merodavno unutrašnje pravo. Brojna pitanja koja se javljaju u sporu mogu biti posledica primene unutrašnjeg prava, tako da je ocena tog prava gotovo neizbežna. Nadalje, osnovni izvori prava međunarodne investicione arbitraže ne isključuju primenu unutrašnjeg prava kao merodavnog, a ponekad, kao u slučaju IKSID konvencije i većine međunarodnih dvostranih ugovora o zaštiti stranih ulaganja, izričito i nalažu njegovu primenu. Uprkos takvom pravnom okviru u kojem se javljaju sporovi između stranih ulagača i država domaćina, međunarodni arbitri u investicionoj arbitraži vrlo retko primenjuju pravila unutrašnjeg prava. Cilj ovog rada je da ukaže na fenomen retke primene unutrašnjeg prava u kontekstu u kojem je njegova primena očekivana, propisana i poželjna. Autorke ovog rada ukazuju na različite tehnike koje koriste međunarodni arbitri da bi izbegli primenu unutrašnjeg prava: postojanje razlika između međunarodnog i unutrašnjeg prava u takvoj meri da je isključena primena unutrašnjeg prava, izbegavanje primene doktrina presuđene stvari i litispendencije, izbegavanje primene uslova koji se odnosi na lokalne pravne lekove i druge. Razlozi za takav pristup međunarodnih arbitara su višestruki i posebno su obrađeni u radu: način izbora arbitara i sastav kolegijuma međunarodnih arbitara; činjenica da su zemlje u razvoju najčešće tužene i da se izbegava primena relativno nepoznatog unutrašnjegprava; tendencija da se međunarodno pravo u konkretnom sporu odredi kao merodavno i poseban oblik raspodele moći nametanjem primene međunarodnog prava uz isključivanje unutrašnjeg prava.

Ključne reči

merodavno pravo u investicionoj arbitraži; investiciona arbitraža; zahtevi na osnovu međunarodnog ugovora; zahtevi na osnovu privatnopravnog ugovora; nacionalno (unutrašnje) pravo u međunarodnoj arbitraži; politička moć međunarodnog pravosuđa

Reference

Baetens, F. (2013) Investment Law within International Law. Cambridge: Cambridge University Press (CUP)
Bederman, D.J. (2006) The spirit of international law. Athens, GA: University of Georgia Press
Biehler, G. (2008) Procedures in international law. Berlin-Heidelberg: Springer
Djajić, S. (2011) Contractual claims in treaty-based arbitration: With or without umbrella and forum selection clauses. International Arbitration Law Review, 5
Dolzer, R., Schreuer, C. (2008) Principles of international investment law. Oxford
Douglas, Z. (2009) The international law of investment claims. Cambridge: Cambridge University Press
Đajić, S. (2003) Međunarodni sudovi - od sukoba do saradnje. Novi Sad, Đajić, S. Međunarodni sudovi: od sukoba do saradnje, Novi Sad 2003
Đajić, S. (2012) Međunarodno pravosuđe. Sl. glasnik, Beograd, Đajić, S. Međunarodno pravosuđe, Sl. glasnik, Beograd 2012
Đorđević, S. (1997) Odnos unutrašnjeg i međunarodnog prava. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 45, br. 4-6, str. 354-395
Etinski, R., Đajić, S. (2014) Međunarodno javno pravo. Novi Sad, Etinski, R. Đajić, S. Međunarodno javno pravo, Novi Sad 20146
Etinski, R., Đajic, S. (2015) Direct effect of the European Convention on Human Rights. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 63, br. 3, str. 91-111
Higgins, R.A. (2003) Problems and process: International law and how we use it. Oxford: Clarendon Press
Kjos, H.E. (2013) Applicable Law in Investor-State Arbitration. Oxford University Press (OUP)
Krisch, N. (2005) International Law in Times of Hegemony: Unequal Power and the Shaping of the International Legal Order. European Journal of International Law, 16(3): 369-408
Lauterpacht, H. (1970) International law: General works. Cambridge: CUP, Collected Papers - 1. (ed. E. Lauterpacht)
Muthucumaraswamy, S. (2010) The international law on foreign investment. Cambridge: Cambridge University Press
Novaković, M., ed. (2013) Monism & dualism. Belgrade: Institute of International Politics and Economics
Puig, S. (2014) Social Capital in the Arbitration Market. European Journal of International Law, 25(2): 387-424
Roberts, A. (2013) Clash of paradigms: Actors and analogies shaping the investment treaty system. American Journal of International Law, 1
Sattorova, M. (2012) Return to the local remedies rule in European BITs? Power (inequalities), dispute settlement, and change in investment treaty law. Legal Issues of Economic Integration, 2
Schreuer, C., et al. (2009) The ICSID convention: A commentary. Cambridge: CUP, 2nd edition
Shalakany, A.A. (2000) Arbitration and the third world: Bias under the scepter of neo-liberalism. Harvard International Law Journal, 2
Shany, Y. (2007) Regulating jurisdictional relations between national and international courts. Oxford: Oxford University Press
Sornarajah, M. (1997) Power and justice in foreign investment arbitration. Journal of International Arbitration, 3
Stanivuković, M. (2014) Investment arbitration: Effects of an arbitral award rendered in a related contractual dispute. u: CILS - Biennial Symposium on International Arbitration and Dispute Resolution, Transnational Dispute Management, TDM 4
Stanivuković, M. (2013) Međunarodna arbitraža. Sl. glasnik, Beograd, Stanivuković, M. Međunarodna arbitraža, Sl. glasnik, Beograd 2013
Sussman, E. (2013) Arbitrator decision making: Unconscious psychological influences and what you can do about them. American Review of International Arbitration, 3
Vasiljević, M., Jovanović, M. (2016) Necessity as a ground for precluding wrongfulness in international investment law. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 64, br. 3, str. 5-24
Wälde, T. (2004) The Serbian loans case: A precedent for investment treaty protection of foreign debt?. u: Weiler Todd [ur.] International Investment Law and Arbitration: Leading Cases from the ICSID, London: Cameron May
Yannaca-Small, K., ed. (2010) Arbitration under international investment agreements: A guide to the key issues. Oxford