Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, br. 130, str. 183-198
Deca i kultura u Srbiji
Univerzitet umetnosti u Beogradu
Sažetak
Cilj ovog rada je da prouči rezultate i potencijale kulture za decu i omladinu u Srbiji ne bi li se stvorila jasna slika i kritički rezime o trenutnoj zastupljenosti kulture i umetnosti u životima dece i omladine i kreirale moguće strategije za razvijanje kulture za decu i omladinu. Analizirana je trenutna situacija u kulturi za decu i omladinu kroz odgovornosti, strategije, programe i aktivnosti državnih institucija, institucija kulture i civilnog sektora. Akcenat je stavljen na umetničko obrazovanje, njegovu ulogu i prisutnost u srpskom obrazovnom sistemu.
Reference
*** (2006) Map for arts education: The world Conference on arts education. Lisbon: UNECSO
*** (1982) u: World Conference on Cultural Policies, Mexico City, Final Report, Paris: UNESCO
*** (1997) In from the margins, a report prepared for the Council of Europe by the European task force on culture and development. Strasbourg: Council of Europe
Bourdieu, P. (1979) La Distinction. Critique sociale du jugement. Paris: Editions de Minuit
Bronfenbrener, J. (1979) Ekologija ljudskog razvoja. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Cvetičanin, P. (2007) Kulturne potrebe, navike i ukus građana Srbije i Makedonije. Niš: Odbor za građansku inicijativu
Dewey, J. (1934) Art as experience. New York: Berkley Publishing Group
Dragićević-Šešić, M., Stojković, B. (2007) Kultura-menadžment, animacija, marketing. Beograd: Clio
Đukić, V. (2009) Obrazovna i kulturna politika: dramske umetnosti u školama. Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, =33(16): 195-209
Eliot, T.S. (1948) Notes towards the definition of culture. London: Faber and Faber
Everitt, A. (1999) The governance of culture: Approaches to integrated cultural planning and policies. Strasbourg: Council of Europe
Robinson, K. (1999) Culture, creativity and the young: Developing public policy. Belgium: Council of Europe
UNICEF (2007) Implementation handbook for the convention on the rights of the child. Geneva
Wills, P. (1990) Moving culture. London: Calouste Gulbenkain Foundation
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/kultura1130183M
objavljen u SCIndeksu: 31.05.2011.