Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2014, br. 145, str. 43-50
Srpske državne nagrade za književno stvaralaštvo od 1945. do 1980. godine
Alfa Univerzitet, Akademija umetnosti, Studijski program Produkcija u umetnosti i medijima, Beograd
Ključne reči: književno stvaralaštvo; državne nagrade; kulturna politika; Srbija; Sedmojulska nagrada; Oktobarska nagrada grada Beograda
Sažetak
Državna kulturna politika ima veoma važnu ulogu u kulturnom životu svake zemlje, jer direktno utiče na stvaranje uslova za život i rad umetnika. Ovaj uticaj ispoljava se na mnogo načina, od zakonske regulative do finansijske podrške kulturnim institucijama, projektima i samim umetnicima za njihov rad. Veoma je važno razumeti da državna politika nikada ne funkcioniše odvojeno od zvanične politike jedne zemlje, kao i da svaka zemlja definiše svoju kulturnu politiku i njene prioritete u zavisnosti od političkih, društvenih, ekonomskih, kulturnih i drugih specifičnosti svake zemlje. Nagrađivanje u kulturi čini sastavni deo svake kulturne politike i u ovom istraživanju mi ćemo se baviti najznačajnijim srpskim državnim nagradama koje su bile dodeljivane za književno stvaralaštvo u periodu od 1945 do 1980. godine. Konkretno, bavićemo se Sedmojulskom nagradom i Oktobarskom nagradom grada Beograda.
Reference
Božić, J.D. (1995) Umetnost u svetlu nagrade. Ub: Javno kulturno-informativno preduzeće Ub
Dragićević-Šešić, M., Stojković, B. (2011) Kultura, menadžment, animacija, marketing. Beograd: Clio
Dumazedier, J. (1988) Planiranje i kulturni razvoj: razmišljanja sociologa o francuskom iskustvu od Andrea Malrauxa do Jacka Langa(1959-1985). Kulturni radnik, 5, Kulturno-prosvjetni sabor Hrvatske
Eliot, T.S. (1995) Ka definiciji kulture. Niš: Prosveta
Leko, K. (1988) Akteri i modeli kulturnih politika. Kulturni radnik, 5, Kulturno- prosvjetni sabor Hrvatske
Martinić, T. (1986) Kultura kao samoodređenje. Zagreb: Centar za kulturnu djelatnost SSO Hrvatske / Cekade
Nemanjić, M. (1981) Književne nagrade - društvena i umetnička funkcija. Kultura, dokumentacija sveska 1, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka SR Srbije
Prnjat, D. (2013) Kulturna politika. Beograd: Akademija umetnosti
Šurbek, M. (1981) Nagrade u kulturi -nagrade za književnost i prevodilaštvo. Kultura- dokumentacija sveska, 1, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka SR Srbije
Tomić, Z. (2009) Kulturna politika i politike identiteta. Beograd: Megatrend univerzitet
Volkerling, M. (1996) Deconstructing the difference‐engine: A theory of cultural policy. International Journal of Cultural Policy, 2(2): 189-212
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1445043p
objavljen u SCIndeksu: 19.06.2015.