Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:2
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:2
članak: 1 od 1  
Kultura
2015, br. 149, str. 72-83
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/kultura1549072C


Rodna politika u romanima Leto pre sumraka Doris Lesing i Životi devojaka i žena Alis Manro
Alfa BK univerzitet, Fakultet za strane jezike, Beograd

Sažetak

Oslanjajući se na viđenja Kejt Milet i njena tumačenja patrijarhata iz različitih perspektiva u delu Seksualna politika, u ovom radu se analizira rodna politika u romanima Leto pre sumraka Doris Lesing i Životi devojaka i žena Alis Manro. U oba dela se susrećemo sa dve generacije žena u okviru anglofone kulture sedamdesetih godina dvadesetog veka. Starije protagonistkinje, Kejt u romanu Leto pre sumraka i Adi u romanu Životi devojaka i žena, ne mogu da žive onako kako bi želele i budu ispoštovane onako kako zaslužuju, jer im patrijarhalni sistem, preko svojih institucija, nameće ustaljene obrasce ponašanja od detinjstva i rane mladosti. Međutim, njihove životne priče su na izvestan način poslužile kao opomena mlađoj generaciji žena u pomenutim romanima. Stoga, Morin u romanu Leto pre sumraka, kao i Del u romanu Životi devojaka i žena, odbijaju da prihvate stereotipne rodne predrasude i povinuju se pravilima i očekivanjima patrijarhata.

Ključne reči

Reference

Bloom, H. (2003) Doris Lessing. Broomall: Chelsea House Publishers
Howells, C.A. (1998) Alice Munro. Vancouver: UBC Press
Kröller, E. (2004) The Cambridge Companion to Canadian Literature. Cambridge: Cambridge University Press
Lesing, D. (2007) Leto pre sumraka. Zrenjanin: Agora
Manro, A. (2013) Životi devojaka i žena. Zrenjanin: Agora
Millet, K. (2000) Sexual politics. Urbana - Chicago: University of Illinois Press
Nastić, R. (2011) The quest for tradition in contemporary Canadian fiction. Reči - časopis za jezik, književnost i kulturološke studije, ur. Filipović, N., Beograd: Fakultet za strane jezike - Alfa univerzitet, br. 4, str. 104-115