Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:2
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:2
članak: 1 od 1  
Tehnika
2014, vol. 69, br. 1, str. 33-40
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/tehnika1401033C


Integracija CAD i GIS tehnologije za potrebe izrade informacionih sistema objekata korišćenjem ARCGIS-a
Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet

Sažetak

U okviru rada daće se osnovne definicije i značaj primene informacionih sistema za potrebe održavanja objekata, objasniće se pojmovi Facility management i životni ciklus objekata. Akcenat u radu dat je integraciji CAD i GIS tehnologije u okviru softverskog paketa ArcGIS u cilju objedinjavanja različitih formata podataka radi kreiranja jedinstvenog informacionog sistema objekata.

Ključne reči

FM; CAD; GIS; integracija; prostorni ETL

Reference

ArcGIS Resources ArcGIS help. 10.1. Dostupno na: http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.1/- index.html [april - jul 2013]
Burrough, P., Mcdonnell, R. (2006) Principi geografskih informacionih sistema - prostorni informacioni sistemi i geostatistika. Beograd: Građevinski fakultet
Cvetinović, J. (2013) Formiranje projekta izvedenog stanja kao dela informacionog sistema objekta. Beograd: Granevinski fakultet, Diplomski rad
ESRI Products ArcGIS data interoperability: Data transformation/spatial extract, transform, and load. Dostupno na: http://www.esri.com/software/- arcgis/extensions/datainteroperability/keyfeatures/ spatial-etl [23.maj 2013.]
Hong, D., Et, W.P. (2012) Bringing building data into your GIS. u: ESRI Federal GIS Conference, Washington, DC
Ivković, B. (2013) Održavanje objekata. Univerzitet u Beogradu-Gradjevinski fakultet-Katedra za menadžment, tehnologiju i informatiku u granevinarstvu, [online]. Dostupno na: http://www.grf.bg.ac.rs/- mm/files/learnmat/6Facility%20management%20I %20pedavanje.pdf [13. maj 2013.]
Jovanović, F., Milojković, D., Jovanović, P. (2011) Savremene metodologije projektnog menadžmenta. Tehnika, vol. 66, br. 2, str. 305-310