Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:0
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Tehnika
2014, vol. 69, br. 1, str. 85-90
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/tehnika1401085B


Modifikovana metoda integracije za određivanje amplitude osnovnog harmonika mjernog signala za potrebe relejne zaštite
aElektrokrajina, Banja Luka, Republika Srpska
bUniverzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

Sažetak

Metoda integracije za određivanje amplitude osnovnog harmonika mjernog signala, pogodnim izborom intervala integracije, može se primjeniti na mjerni signal koji se sastoji od osnovnog i viših harmonika reda 2n ili osnovnog i viših harmonika reda 3n i slično, gdje je n=1,2,3.... Međutim, nije moguće odabrati interval integracije tako da se dobije metoda integracije koja istovremeno nije osjetljiva na prisustvo viših harmonika reda 2n, 3n, 5n itd.. U ovom radu izvršena je modifikacija metode integracije u cilju dobijanja metode koja nije osjetljiva na više harmonike reda 2n, 3n i 5n, n=1,2,3.... Izvedena metoda je detaljno testirana za razne oblike mjernog signala primjenom programskog paketa Matlab.

Ključne reči

relejna zaštita; metoda integracije; amplitude

Reference

Bajić, V., Đurić, M. (2010) Eliminacija uticaja opadajuće jednosmjerne komponente u nerekurzivnom Furijeovom algoritmu za odrenivanje efektivne vrijednosti signala primjenom digitalnog mimic filtera. u: Infoteh-Jahorina, Vol. 9, Ref. D-6, p. 380-383
Đurić, M. (2008) Relejna zaštita. Beograd: Beopres
Karris, S.T. (2007) Numerical analysis using Matlab and Excel. Orchard Publications
Ranjbar, A.M., Cory, B.J. (1975) An improved method for the digital protection of high voltage transmission lines. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, 94(4): 1435-1435