Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:2
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:1
članak: 1 od 1  
Tehnika
2014, vol. 69, br. 1, str. 91-95
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/tehnika1401091S


Model superkondenzatora sa eksperimentalnom verifikacijom rezultata simulacije
NORTH Point Ltd., Subotica

Sažetak

U ovom radu je dat kratak istorijski pregled, kao i prikaz najznačajnih tehnologija izrade i primjena superkondenzatora. Realizovan je model superkondenzatora na kome je urađeno niz simulacija za koje je dobijena dobra saglasnost sa eksperimentalnim rezultatima. Predstavljene su i osnovne tehnike punjenja superkondenzatora sa posebnim osvrtom na prekidačke punjače u okviru kojih je predstavljen laboratorijski prototip punjača koji je korišćen za verifikaciju rezultata simulacije. Na taj način ovaj rad predstavlja zaokružen projekat od idejnog rješenja do praktične realizacije.

Ključne reči

model superkondenzatora; punjenje/pražnjenje superkondenzatora

Reference

*** Maxwell ultracapacitors BC series: Datasheet
Becker, H. (1957) US Patent
Boos, D. (1970) US Patent 3 536 963
Charith, T. (2011) Modeling battery-ultracapacitor hybrid systems for solar And wind applications. Pennsylvania State University, Master thesis
Conway, B.E. (1999) Electrochemical supercapacitors: Scientific fundamentals and technological applications. Dordrecht, itd: Kluwer Academic
Kötz, R., Carlen, M. (2000) Principles and applications of electrochemical capacitors. Electrochimica Acta, 45(15-16): 2483-2498
Maxwell Technologies (2005) Charging of ultracapacitors. Texas Instruments, Application Note, Document 1008981, Rev 1, 12 #bq24640, datasheet
Schneuwly, A. (2009) Ultracapacitors improve reliability for wind turbine pitch systems. Maxwell Technologies, White paper