Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:15
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:15
članak: 1 od 1  
Tehnika
2014, vol. 69, br. 1, str. 115-120
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/tehnika1401115C


Tehničko-tehnološke karakteristike luka i pristaništa na unutrašnjim plovnim putevima Srbije
Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

Sažetak

U radu se daje prikaz sadašnjeg stanja luka i pristaništa na unutrašnjim plovnim putevima Srbije sa njihovim glavnim tehničko - tehnološkim karakteristikama.

Ključne reči

luke i pristaništa u Srbiji; tehničko - tehnološke karakteristike

Reference

*** (1975) La voie navigable, une voie d'avenir. Paris, France: L'office National de la Navigation
*** (2003) Via Danube Vienna: Manuel on Danube ports. Vienna
Čolić, V. (2009) Strategija prostornog razvoja Srbije - deo: vodni saobraćaj. Beograd: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije
Čolić, V. (2012) Tehničko-tehnološke karakteristike vodnog saobraćaja na našem delu Dunavske plovne mreže. u: Predavanje na Seminaru Akademije inženjerskih nauka Srbije, Beograd
Čolić, V., Radmilović, Z., Škiljaica, V. (2005) Vodni saobraćaj. Beograd: Saobraćajni fakultet, III izdanje
Čolić, V.S., Hrle, Z.Š., Vukadinović, K.S., Pjevčević, D.B., Radonjić, A.N. (2013) Panevropski dunavski koridor VII. Tehnika, vol. 68, br. 4, str. 717-722
Luka Beograd (2005) Rečne luke i pristaništa Srbije / River ports and piers of Serbia. Beograd
Republički zavod za statistiku (2010) Saobraćaj i telekomunikacije u Republici Srbiji - saobraćaj na uutrašnjim plovnim putevima. Beograd, deo