Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:2
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:1
članak: 1 od 1  
Tehnika
2014, vol. 69, br. 1, str. 139-144
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/tehnika1401139L


Uloga i značaj integrisanih komunikacija u radu lokalne uprave
Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku, Berane, Crna Gora

Sažetak

Integrisane komunikacije na lokalnom nivou nijesu na zadovoljavajući način razvijene, kako bi bile u funkciji demokratskog komuniciranja. Gradski i opštinski čelnici nemaju razvijene strategije komuniciranja sa predstavnicima sredstava javnog informisanja. Nepostojanje organizovanih službi za komuniciranje s javnošću odraz je nerazumijevanja važnosti, ali i nedostatak finansijskih ulaganja u razvoj tih službi. Poseban problem je rezultat spomenutog stanja koje se nepovoljno odražava na krajnje korisnike - građane.

Ključne reči

integrisane komunikacije; loklalni nivo; demokratsko komuniciranje; granani

Reference

Caywood, L. (1997) The Handbook of Strategic Public Relations & Integrated Communications. New York: McGraw-Hill
Filipović, V.S., Kostić, M., Prohaska, S. (2003) Odnosi s javnošću. Beograd: Fakultet organizacionih nauka / FON
Green, A. (2007) Kreativnost u odnosima s javnošću. Zagreb: Hrvatsko udruženje za odnose s javnošću- Biblioteka PRint
Jokić, D., Mikić, A. (2002) Marketing komunikacije. Beograd
Labović, V. (2009) Uloga savremenog menadžmenta u reformi lokalne samouprave - kako preživjeti harmonizaciju sa propisima EU. Beograd: Tehnika
Labović, V. (2012) Odnosi s javnošću u funkciji upravljanja i rada lokalne uprave. Beograd: Tehnika
Milivojević, D. (2002) Marketing koncepcija i komunikacija u neprofitnim organizacijama. Beograd: FON, Magistarski rad
Pickton, D., Broderick, A. (2001) Integrated Marketing Communications. London: Prentice Hall
Vilkoks, D., Kameron, G.F.O., Ejdži, V. (2006) Odnosi sa javnošću - strategije i taktike. Beograd: Ekonomski fakultet