Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:1
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:1
članak: 1 od 1  
Tehnika
2014, vol. 69, br. 1, str. 145-150
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/tehnika1401145B


Ljudski resursi kao faktor kreiranja konkurentskih prednosti turističkih preduzeća
aUniverzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
bUniverzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet

Sažetak

Ljudski resursi predstavljaju odlučujući faktor u procesu kreiranja i ostvarivanja konkurentskih prednosti savremenih preduzeća. Zbog toga se u fokusu savremenog upravljanja nalaze upravo ljudski resursi - njihova uloga i značaj koji imaju u svakom organizacionom sistemu. Turizam je radno intenzivna privredna delatnost koja obezbeđuje preko 200 miliona radnih mesta širom sveta. Učešće turizma u BDP sveta je oko 10,5%, posredstvom turizma se realizuje preko 12,5% vrednosti ukupnog izvoza u svetu i oko 30% svetske trgovine uslugama. Polazeći od ovih činjenica, u radu se ukazuje na strateški značaj ljudskih resursa za svaki menadžment preduzeća, ali i nacionalnu privredu u celini. Autori posebno analiziraju turističku delatnost i ističu osnovne specifičnost ljudskih resursa u turizmu.

Ključne reči

Reference

Bataveljić, D., Bakić, R., Matić, M. (2011) Znanje kao značajan ljudski resurs i njegov doprinos u procesu evropskih integracija. u: EDASOL 2011, Banja Luka, 23.09., str. 44-50, 2011
Čerović, S. (2010) Upravljanje ljudskim resursima u hotelijerstvu. Beograd: Univerzitet Singidunum
Draker, P. (2005) Upravljanje u novom društvu / Managing in the next society. Novi Sad: Adižes
Đuričin, D.N., Janošević, S.V., Kaličanin, Đ.M. (2009) Menadžment i strategija. Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Gajić, T. (2010) Turizam u funkciji intenzifikacije privrednog razvoja receptivnih i emitivnih područja - primer Južnobačkog okruga. Industrija, vol. 38, br. 3, str. 139-154
Hamel, G., Prahalad, C.K. (1996) Nadmetanje u novoj ekonomiji - upravljanje izvan dozvoljenih granica. Strategic Management Journal, 17: 238
Kosar, L. (2008) Hotelijerstvo 1. Beograd: Visoka hotelijerska škola strukovnih studija
Macura, R. (2012) Menadžment ljudskih resursa. Banja Luka: Besjeda
Milenković, S. (2009) Turizam i ekonomija. Kragujevac: Ekonomski fakultet
Premović, J., Arsić, L., Boljević, A. (2012) Učešće organizacije kao rezultat menadžerske revolucije. Tehnika, vol. 67, br. 1, str. 141-146
Pržulj, Ž. (2006) Osnove menadžmenta ljudskih resursa. Banjaluka: Fakultet za poslovni inženjering i menadžment
Quinn, J.B., Anderson, P., Finkestein, S. (1996) Leveraging intellect. Academy of Management Executive, 10(3): 7-27
Stefanović, V., Urošević, S. (2012) Ljudski resursi-faktor konkurentnosti turističke privrede. u: VII Menunarodni naučni skup Mediteranski dani Trebinje, Turizam: izazovi i mogućnosti - Turistička privreda i povezane teme, Trebinje, str. 74-80, Tematski zbornik ISBN 978-86-7329-096-6, COBISS.BH-ID 2222360, (štampano izdanje), 2012
Todosijević, R. (2009) Strategijski menadžment. Subotica: Ekonomski fakultet, knjiga 1
Vujović, S., Cvijanović, D., Štetić, S. (2012) Destinacijski koncept razvoja turizma, Monografija. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Vujović, S., Kostić-Novaković, R., Premović, J. (2013) Kadrovi u turizmu - humani ili intelektualni kapital u turizmu. u: Zbornik radova Privredne komore Beograda, Beograd, štampano izdanje u pripremi
Vujović, S., Jovanović, S., Milanović, M. (2011) Razvojni aspekti seoskog turizma. u: Međunarodni naučni skup Mediteranski dani Trebinje (VI): Turizam i ruralni razvoj - savremene tendencije, problemi i mogućnosti razvoja, Trebinje, Tematski zbornik