Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [9]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:5
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:1
članak: 1 od 1  
Tehnika
2014, vol. 69, br. 1, str. 153-158
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/tehnika1401153J


Značaj simulacije u predviđanju požara
Electrotechnical school 'Nikola Tesla', Niš

Sažetak

Pojava požara u objektima sa mnogo ljudi predstavlja posebnu i realnu situaciju koja može biti veoma opasna i koja može prouzrokovati destruktivne posledice po ljudske živote i materijalna dobra. Veoma važan uticaj na predviđanje požara, zaštitu od požara, ljudskih života i materijalnih dobara može imati simulacija požara u objektu. Simulacija može dati mnogo korisnih informacija o mogućem širenju požara; postojećim i mogućim rutama za evakuaciju od požara;potencijalnim pozicijama vatre i dima, temperaurnih uslova u objektu i mnogim drugim informacijama koje su od krucijalne važnosti za ljudske živote i materijalna dobra, kao što su najbolje pozicije za senzore, optimalan broj senzora, projektovanje mogućih ruta za evakuaciju itd. Postoji mnogo različitih programa za simulaciju. Ovaj rad predstavlja kompletnu simulaciju požara u Elektrotehničkoj školi 'Nikola Tesla' u Nišu u FDS-u.

Ključne reči

Reference

*** (2010) Fire dinamic simulator. National Institute of Standards and Technology
Blagojević, M. (2011) Alarm systems. Niš: Faculty of Occupational Safety
Blagojević, M.Đ., Pešić, D.J. (2011) A new curve for temperature-time relationship in compartment fire. Thermal Science, vol. 15, br. 2, str. 339-352
Dukić, P. (2004) Sensors and measurement converters. Split: Faculty in Splitu- Compartment of vocational studies
Group of authors (1987) Chemistry and technology handbook. Belgrade: Publicher working organisation Rad
Jevtic, R.B., Blagojevic, M.D. (2011) Linear fire detection with distance determination using coaxial cables. u: 19thTelecommunications Forum (TELFOR) Proceedings of Papers
Jevtić, B.R., Blagojević, D.M. (2013) Linear fire detection realized by no typical electrical line. u: 57th ETRAN CONFERENCE, Zlatibor
Jevtić, B.R., Ničković, T.J. (2013) Simulation of residential object evacuation. u: 57th ETRAN CONFERENCE, Zlatibor
Jevtić, R., Blagojević, M. (2013) Simulation of the school object evacuation. Tehnika, vol. 68, br. 2, str. 365-370
Popović, M. (2001) Electrometerology laboratory practical book. Belgrade: Higher Electrotechnical school
Radošević, N. (1968) Chemists and technologist handbook. Belgrade: Technical book
Stanković, D. (1997) Physics technical measurements-Sensors. Belgrade