Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:16
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:11
članak: 1 od 1  
Tehnika
2014, vol. 69, br. 1, str. 159-166
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/tehnika1401159N


Značaj obuke za održivi rast - primer implementacije Šest sigma koncepta
Visoka škola strukovnih studija-Beogradska politehnika, Beograd

Sažetak

Poboljšanje poslovnog okruženja, obrazovanje i obuka predstavljaju osnovu za održivi rast. Implementacija ŠEST SIGMA (6σ) koncepta i odgovarajućih tehnika i alata za menadžment kvalitetom doprinosi efikasnosti i efektivnosti poslovanja u celini, na način da se postiže i održava konkurentska prednost smanjivanjem varijabilnosti procesa, troškova škarta, cene i potrebe za kontrolom, skraćenjem ciklusnih vremena, i povećanjem kvaliteta proizvoda, zadovoljstva korisnika i profita. Uspešna implementacija ŠEST SIGMA (6σ) koncepta zahteva uključivanje svih zaposlenih i podrazumeva odgovarajući nivo obuke u zavisnosti od pozicije i posla koji obavljaju.

Ključne reči

obuka; održivi rast; Šest sigma koncept

Reference

*** (2007) SRPS ISO 9000 Sistemi menadžmenta kvalitetom - osnove i rečnik. ISS
Baković, T., Lazibat, T. (2011) Ključni faktori uspjeha implementacije sustava Šest sigma. u: 12. Menunarodnog simpozija o kvalitetu - Kvalitetom do poslovne izvrsnosti, Hrvatsko društvo menadžera kvalitete, Osijek, Zbornik radova
Cvijanović, J.M., Lazić, J., Nastasić, A. (2006) Korporativna kultura i organizaciona struktura. Beograd: Ekonomski institut
Dahlgaard, J.J., Dahlgaard, S.M. (2007) Lean production, six sigma quality: TQM and company culture. u: 8th International Conference of Quality Managers, Teheran, Iran
Dornević,, Boljanović, J., Pavić, Ž. (2011) Osnove menadžmenta ljudskih resursa. Beograd: Univerzitet Singidunum
Evropska komisija (2010) Evropa 2020 - Strategija pametnog, održivog i inkluzivnog rasta. Brisel
Fredendall, L.D., Robbins, T.L. (2006) Organizational Culture and Quality Practices in Six Sigma. u: Annual Meeting of the Academy of Management, (1): F1-F6
Jakopin, E. (2013) Institucionalne performanse konkurentnosti privrede Republike Srbije. u: Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Srbije, Zbornik radova, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, str. 3-22
Kundi, O.H.K. (2005) A study of six sigma implementation and critical success factors. u: Pakistan’s 9th International, Convention on Quality Improvement November 14-15, Karachi, Pakistan
Nastasić, A., Kostić, M., Banjević, K. (2011) Značaj organizacione kulture za implementaciju Šest sigma koncepta. u: POLITEHNIKA - 2011 - U susret evropskim integracijama u oblasti kvaliteta, bezbednosti, zdravlja na radu i zaštite životne sredine, VŠSS Beogradska politehnika, Zbornik radova I naučno-stručnog skupa, str. 133-138
World Economic Forum (2012) The Europe 2020 competitiveness report. New York