Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:5
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:5
članak: 1 od 1  
Tehnika
2014, vol. 69, br. 2, str. 203-208
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/tehnika1402203K


Hemijska analiza fasade, terakote gimnazije 'Jovan Jovanović Zmaj' u Novom Sadu
aOŠ 'Prva vojvođanska brigada', Novi Sad
bUniverzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine
c'Formelini-G', Novi Sad

Sažetak

U ovom radu su prikazani rezultati mikroskopske analize i hemijski sastav granevinskog materijala, tj. opeke i vezivnog materijala uzetog sa fasade gimnazije 'Jovan Jovanović Zmaj' u Novom Sadu. Cilj je da se, na osnovu rezultata SEM i EDS analiza, mikroskopskih snimaka, kao i na osnovu fotografija izranenih IC kamerom, ali i uporednom analizom sa opekom, za koju se, sa sigurnošću, zna da je pečena, dokaže da je fasada gimnazije 'Jovan Jovanović Zmaj' u Novom Sadu od terakote. Na osnovu hemijskih analiza može se zaključiti da se osim gvožna i aluminijuma u tragovima nalaze i magnezijum, titan i alkalni metali, kao primese glinene susptance. Nehomogena struktura koja se uočava na mikroskopskim snimcima potvrnuje da su te keramičke supstance, tipa opeke i mogu da služe samo za potrebe granevine. Prisustvo oksida gvožna navodi na zaključak da je fasada gimnazije 'Jovan Jovanović Zmaj' u Novom Sadu od terakote.

Ključne reči

arheološki uzorci; mikroskopska analiza; hemijski sastav; terakota

Reference

del Río, M. S., Martinetto, P., Somogyi, A., Reyes-Valerio, C., Dooryhée, E., Peltier, N., Alianelli, L., Moignard, B., Pichon, L., Calligaro, T., Dran, J.-C. (2004) Microanalysis study of archaeological mural samples containing Maya blue pigment. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 59(10-11): 1619-1625
El, G.M.A., Al, N.M.M. (2009) Characteriyation of bricks used in the external casing of Roman bath walls Gadara-Jordan. Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 9, 2, p. 29-46
El-Gohary, M.A. (2012) The Contrivance of New Mud Briks for Restoring and Preserving the EDFA Ancient Granary-Sohag, Egiypt. International Journal of Conservation Science, Vol. 3, 2, p. 67-78
Jakšić, S. (2010) Urenenje domobranske vojarne u Karlovcima - konzervatorski osvrt. Glas gradskog muzeja Karlovac, godina IX, 7, str. 78-81, svibanj
Jones, C. (2011) The use of engineering technology in the determination of historic brickwork. Tusculum Institute, p. 12-14, 33-46,7/15
Miletić, M. (2013) Traženje nacionalnog stila u srpskoj arhitekturi (sredina XIX. sredina XX veka). http: //www.scribd.com/doc/85452189/Tra%C5%BEenja -nacionalnog-stila-u-srpskoj-arhitekturi-sredina-XIX-sredina-XX-veka [15. Novembar 2013. god.]
Ownby, M.F., Ownby, C.L., Miksa, E.J. (2004) Use of scanning electron microscopy to characterize schist as a temper in Hohokam pottery. Journal of Archaeological Science, 31(1): 31-38
Petrovic, S., Jovanov, V., Vujovic, S., Ranogajec, J., Fidancevska, E. (2007) Historical materials from the medieval fortress Bac. Processing and Application of Ceramics, 1(1-2): 75-80
Popov, D. (2001) Enciklopedija Novog Sada. Novi Sad: Novosadski klub, 17, str. 147-152
Stančić, D. (1999) Arhitekt Vladimir Nikolić. Novi Sad: Zavod za zaštitu spomenika
Stuart, B. (2007) Analytical techniques in materials conservation. Chichester, West Sussex, England: John Wiley & Sons, Ltd, The Atrium, Southern Gate, PO19 8SQ