Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:3
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:3
članak: 1 od 1  
Tehnika
2014, vol. 69, br. 2, str. 243-249
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/tehnika1402243P


Jedan prilaz odrenivanju optimalnog koeficijenta vitkosti strugotine i materijala alata pri obradi na strugu za poznatu mašinu
aUniverzitet u Prištini (Kosovska Mitrovica), Fakultet tehničkih nauka
bUniverzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet, Zvornik, BiH

Sažetak

Polazeći od izraza za pogonsku snagu u oblasti punog iskorišćenja preseka strugotine i postojanosti alata, izveden je izraz za maksimalnu potrebnu pogonsku snagu univerzalnog struga. Nakon toga, koristeći radni dijagram izvršena je analiza istovremenog iskorišćenja glavnih karakteristika mašine i utvrnena optimalna oblast njenog iskorišćenja s obzirom na optimalni prečnik obrade. Na bazi ovoga za poznatu mašinu koristeći njene konstruktivne podatke, kao i odgovarajuće funkcije obradljivosti, izvedena je relacija za odrenivanje optimalnog koeficijenta vitkosti strugotine, pogodna za praktičnu upotrebu. Pri ovome smatra se da je poznat kritični materijal obratka. Uzimajući u obzir kritični odnosno merodavni materijal obradka, na osnovu izraza za brzinu rezanja, odrenena je karakteristična konstanta obradljivosti na osnovu koje je utvrnen optimalni materijal alata koji odgovara optimalnom režimu. Obe izvedene relacije mogu se smatrati opštim modelom koji se može direktno primeniti za rešavanje postavljenih problema. Isto tako date su mogućnosti praktične primene izvedenih relacija, posebno za slučaj ostalih karakterističnih vrsta obrade. Na kraju, model je verifikovan na jednom računskom primeru iz prakse, za konkretnu mašinu alatku, gde su odrenene najvažnije optimalne karakteristike obrade.

Ključne reči

gruba strugarska obrada; optimalan koeficijent vitkosti strugotine; optimalan materijalalata; glavne karakteristike mašine alatke; radna oblast mašine alatke; maksimalna snaga; optimalnabrzina; optimalni prečnik obrade

Reference

Ačerkan, N.S., i dr. (1975) Metalorežušie stanki. Moskva: Mašinostroenie, tom 1 i 2
Balakschin, B.S. (1973) Technologie des Werkzeugmaschinenbaus. Berlin: Veb Verlog Technik
Gatalo, R., Borojev, Lj., Zeljković, M. (1992) Proračun glavnih karakteristika mašina alatki za obradu rezanjem. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka
Konig, W., Esset, K. (1993) Spezifische Schnittkraftwerte fir die Zerspanung metallisher Werkstoffe. Disseldorf: verlag stablisen GmbH
Kovač, P., Milikić, D. (1998) Rezanje metala. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka
Kronenberg, M. (1974) Grundzüge der Zerspanungslehre Ersten Band. Berlin: Zweite Auflage Springer-Verlag
Milačić, V. (1980) Mašine alatke. Beograd: Mašinski fakultet, 1 i 2
Milikić, D. (2000) Tehnologija obrade rezanjem opšta i primenjena teorija. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka
Milikić, D. (1999) Tehnologija obrade rezanjem opšta i primenjena teorija. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka
Muren, H. (1983) Konstruiranje odrezovelnih strojev. Ljubljana: Fakultet za strojništvo
Opitz, H. (1971) Moderne produktions technik, Stand und Tendenzen. Essen: Werlag, W. Girardet
Pejović, B. (2009) Zbirka rešenih zadataka iz Mašina alatki. Kosovska Mitrovica: Fakultet tehničkih nauka
Puš, V. (1983) Konstruirovanie metallorežuščih stankov. Moskva: Mašinostroenie
Stanić, J., i dr. (1980) Mašinska obrada I, Priručnik za proračun merodavnih režima mašinske obrade rezanjem. Beograd: Mašinski fakultet
Stanković, P. (1979) Mašinska obrada rezanjem-obrada metala rezanjem. Beograd: Građevinska knjiga
Stanković, P. (1970) Mašine alatke II, Konstrukcijski elementi mašina za obradu rezanjem. Beograd: Građevinska knjiga
Stanković, P. (1970) Mašine alatke I, Koncepcijska i eksploatacijska analiza mašina za obradu rezanjem. Beograd: Građevinska knjiga
Tobias, S.A. (1985) Machine tool. Glasgow: Bleckie
Torzimanov, G.A. (1982) Proektirovanie metalorežušćih stankov. Moskva: Mašinostroenie
Trent, E.M. (1980) Metal cutting. London: Butterworths
Trondin, K.E. (1985) Metallorežušćih stanki. Minsk: KBH
Vragov, J.D. (1988) Analiz komponovk metalorežuščih stankov. Moskva: Mašinostroenie