Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:2
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:2
članak: 1 od 1  
Tehnika
2014, vol. 69, br. 2, str. 291-298
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/tehnika1402291D


Analiza i prevencija udara ptica u vazduhoplov
aNCR Corporation, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

Sažetak

Vazdušni saobraćaj se smatra najbezbednijim vidom prevoza, ali nesreće su ipak neminovne. Uzroci vazduhoplovnih nesreća mogu biti različiti, nesreće usled neovlašćenog izlaska na poletno-sletnu stazu, mehaničkih i strukturalnih otkaza, greške pilota, loših vremenskih uslova, itd. Danas se posebna pažnja posvećuje udesima usled udara ptica, iako u većini prijavljenih slučajeva udari ptica imaju mali ili zanemarljiv efekat na bezbedan nastavak leta. Mali broj sudara, najčešće sa jatima ptica, a naročito sa jatima velikih ptica, mogu oštetiti strukturu vazduhoplova ili njegove motore do te mere da vazduhoplov ne može da nastavi let. Ovu vrstu nezgode je jako teško predvideti, a kada se dogodi može generisati različite uticaje na let vazduhoplova, od minimalnih oštećenja do prestanka rada svih motora. U radu je poseban akcenat stavljen na prevenciju ovih vrsta nezgoda, na vrste savremenih uređaja i sistema koji se koriste kao i na postignute rezultate ostvarene njihovom primenom.

Ključne reči

Reference

*** (2010) Zakon o vazdušnom saobraćaju. Službeni glasnik RS, br. 73
Čavka, I., Čokorilo, O. (2012) Cost - benefit assessment of aircraft safety. International Journal for Traffic and Transport Engineering, 2(4): 359-371
Čokorilo, O., Gvozdenović, S., Vasov, L., Mirosavljević, P. (2010) Costs of unsafety in aviation. Technological and Economic Development of Economy, 16(2): 188-201
Čokorilo, O., Gvozdenović, S., Mirosavljević, P. (2010) Metodologija za procenu troškova udesa transportnog aviona. Tehnika - Saobraćaj, vol. 57, br. 5, str. 13-18
EASA European Aviation Safety Agency (2009) Bird population trends and their impact on Aviation safety 1999-2008. p. 20
Hanssen, A.G., Girard, Y., Olovsson, L., Berstad, T., Langseth, M. (2006) A numerical model for bird strike of aluminium foam-based sandwich panels. International Journal of Impact Engineering, 32(7): 1127-1144
ICAO International Civil Aviation Organization (1989) Manual on the ICAO bird strike information system (IBIS). Montreal, Doc 9332-AN/909, p. 72
Salehi, H., Ziaei-Rad, S., Vaziri-Zanjani, M.A. (2010) Bird impact effects on different types of aircraft bubble windows using numerical and experimental methods. International Journal of Crashworthiness, 15(1): 93-106
Smojver, I., Ivančević, D. (2010) Numerical simulation of bird strike damage prediction in airplane flap structure. Composite Structures, 92(9): 2016-2026