Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:2
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:1
članak: 1 od 1  
Tehnika
2014, vol. 69, br. 2, str. 309-316
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/tehnika1402309M


Patent kao instrument zaštite inovacija u cilju dugoročnog rasta organizacije
aVojna akademija, Beograd
bUniverzitet Union, Fakultet za poslovno industrijski menadžment, Mladenovac
cBeogradska poslovna škola, Visoka škola strukovnih studija, Beograd

Sažetak

U savremenom okruženju kapital, kao tradicionalni instrument za stvaranje konkurentske prednosti, sve više ustupa mesto drugim instrumentima, a pre svega resursima znanja. Upravljanje resursima znanja, a posebno novim idejama i konceptima, osnova je moći svakog preduzeća da se izmeni, prilagodi i stvori nove mogućnosti da se uspešno takmiči u veoma promenljivom poslovnom okruženju. Taj takozvani 'humani kapital' u današnjici, eri Interneta, brzim koracima grabi ka mestu ključnog faktora savremenog poslovanja. U takvom poslovanju inovacije, tj. inovacioni procesi postaju osnovni faktor tehnološkog progresa i ekonomskog razvoja. Međutim, inovacije nisu proizvod savremenog društva, već su prisutne od nastanka ljudske zajednice. Da bi savremena organizacija kvalitetno upravljala njima, potrebno je da ima adekvatnu patentnu strategiju i dobro poznavanje patentnog sistema kako bi na osnovu svoje inovativnosti mogla da stekne kompetitivno-konkurentnu prednost, a samim tim i uspešno posluje i ostvari svoje ciljeve. Intelektualni kapital, kao dominantan faktor inovativnosti, ima drugačije karakteristike od klasičnog oblika kapitala, npr. fizičke imovine. U skladu sa tim svojim specifičnostima, on iziskuje odgovarajuće mere zaštite, koje su najadekvatnije u vidu patenta i patentnog sistema.

Ključne reči

Reference

*** (2011) Zakon o patentima. Sl. glasnik RS, br. 99
Đorđević-Boljanović, J., Rudić, V. (2011) Menadžment znanja - upravljanje znanjem kao vrednošću. Tehnika, vol. 66, br. 2, str. 299-304
Đuričić, M., i dr. (2008) Inovacije i kompetentnost metalopreranivačke delatnosti. Užice: Regionalna privredna komora, 59-62 s
Erić, D. (2003) Uvod u menadžment. Beograd: Ekonomski fakultet
Investor relations Financial history. Retrieved 26. April 2013 preuzeto sa http://www.investor.apple. com/financials.cfm
Kotler, P.J., Keller, K.L. (2006) Marketing menadžment. Beograd: Data status
Stošić, B. (2007) Menadžment inovacija - ekspertni sistemi, modeli i metode. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
The United States Patent and Trade Mark Office an agency of the Department of Commerc-Office of Policy and External Affairs Patent trade secrets. Retrieved 07. April 2013, preuzeto sa http://www. uspto.gov/ip/global/patents/ir_pat_tradesecret.jsp
Tomić, D. (2008) Preduzetništvo. Novi Sad: Alfa-graf NS
World Intellectual Property Organization convention establishing the world intellectual property organization. Retrieved, 12. April 2013, preuzeto sa http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283 854article_1