Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:2
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:1
članak: 1 od 1  
Tehnika
2014, vol. 69, br. 2, str. 326-331
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/tehnika1402326C


Internet inovacije u PR menadžmentu
Univerzitet za mir Ujedinjenih nacija, Fakultet Evropskog centra za mir i razvoj (ECPD), Beograd

Sažetak

PR Menadžment je poslednjih desetak godina evoluirao do neslućenih granica. Njegova ubrzana 'evolucija' direktno je povezana sa razvojem i inovacijama pre svega internet komunikacija - Cyber 'sveta'. Iako je to geneza PR menadžmenta na neki način najavljivala, promene savremenog PR menadžmenta su dovele do promene opšteg odnosa prema ovoj specifičnoj delatnosti. Ona je postala nezamenljivi faktor uspeha svakog privrednog ili društvenog subjekta. U opštoj trci za što kvalitetnijim internet sadržajem, kao nezaobilaznim alatom PR menadžmenta, odnosno za što boljim (is)korišćenjem cyber prostora, formirana je nova generacija PR menadžera, koja gotovo da nema nikakve sličnosti sa menadžerima od pre, recimo, dve decenije. Iz tih razloga smatramo da su internet inovacije kroz implementaciju u PR menadžmentu, promenile svet ekonomije i društvo uopšte. Brzina prilagođavanja ovom, istina virtualnom, ali istovremeno itekako realnom svetu, proporcionalna je brzini razvoja nekog ekonomskog sistema u celini, ili bilo koje firme na mikro planu, ali i društva uopšte. Nije internet kao važna inovacija sama po sebi dovoljna da ispuni formu i definiše suštinu u ekonomskim odnosima. Samo njegova pravilna eksploatacija uz konstantnu primenu proverenih i sve intenzivnijih inovacija je jedini pravi put ka opštem uspehu. Izostanak navedenog, po našem mišljenju je siguran put neuspehu.

Ključne reči

PR menadžment; ekonomija; internet; inovacije; geneza

Reference

*** (1957) Enciklopedija Britanika. London, tom 18
Adižes, I. (2004) Stilovi dobrog i lošeg upravljanja. Novi Sad: Adižes
Kartelo, I. (2001) Internet marketing. Split: Škola E-92
Radojković, M., Stojković, B. (2004) Informaciono-komunikacioni sistemi. Beograd: Clio
Ružić, D. (2003) E-marketing. Osijek: Ekonomski fakultet
Skoko, B. (2006) Priručnik za razumijevanje odnosa s javnošću. Zagreb: MPR
Stefanović, V. (2005) Menadžment ljudskih resursa. Zaječar: Fakultet za menadžment
Unčanin, R. (2006) Marketing i odnosi s javnošću. Čačak: VPŠ Čačak
Zečević, M., Rilke, B. (2003) Menadžment. Beograd: Evropski univerzitet