Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:10
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:10
članak: 1 od 1  
Tehnika
2014, vol. 69, br. 3, str. 416-423
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/tehnika1403416J


Naknade za korišćenje mineralnih sirovina
Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

Sažetak

Naknade za korišćenje mineralnih sirovina predstavljaju jedan od vidova pravične naknade za trajni gubitak neobnovljivih mineralnih resursa nacionalnog značaja, kao i vid ostvarivanja prihoda u zamenu za otkopane količine mineralnih sirovina. Vrste naknada i njihovi iznosi treba da budu određeni na način koji će omogućiti maksimalnu ekonomsku korist društvene zajednice u što dužem vremenskom periodu uz istovremeno očuvanje ekonomskih i drugih interesa nosilaca eksploatacije, a poslovni ambijent u sferi rudarstva učiniti povoljnim i atraktivnim za dalja ulaganja kapitala u geološka istraživanja i razvoj rudarske industrije. Vrste naknada, njihovi iznosi i očekivani efekti njihovog uvođenja prikazani su u ovom radu.

Ključne reči

Reference

*** (2011) Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 88
Consiglieri, F., Kuyek, J., Pizarro, R. (2004) Mining Royalties: Mining and sustainable development series. Canada: International Development Research Centre (IDCR), 1-12
Guj, P. (2012) Mineral royalties and other mining specific taxes. u: International Mining for Development Centre Mining for Development: Guide to Australian Practice, 1-16
Harman, F., Guj, P. Mineral taxation and royalties. u: Maxwell P., Guj P. [ur.] Australian Mineral Economics: A survey of important issues Monograph N. 24 of the Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Burwood, Victoria, Australia: BPA Digital, Chapter 15
Otto, J., et all. (2006) Mining royalties: A global study of their impact on investors, government, and civil society. Washington, DC: International Bank for Reconstruction and Development-The World Bank, 318 p