Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:1
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:1
članak: 1 od 1  
Tehnika
2014, vol. 69, br. 3, str. 459-465
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/tehnika1403459M


Projektovanje filtra propusnika opsega učestanosti sa kvazi-koncentrisanim rezonatorima korišćenjem zamjenske šeme
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

Projekat

Algoritmi i softver za simulacije u frekvencijskom i vremenskom domenu RF podsistema i elektromagnetskih senzora u ICT (MPNTR - 32005)

Sažetak

U radu je prikazano korišćenje zamjenskih šema u procesu projektovanja filtra propusnika opsega učestanosti realizovanog sa kvazi-koncentrisanim rezonatorima. Postupak projektovanja filtara se sastoji od nekoliko faza, od kojih je vremenski najzahtjevnija ona koja podrazumjeva primjenu 3D EM simulacija. Iako te simulacije daju najtačnije rezultate, moguće je uprostiti pristup analizi i sintezi filtra primjenom zamjenskih šema 3D modela elemenata i cijelog filtra, uz zadržavanje dovoljne tačnosti. Analizom adekvatno formiranih zamjenskih šema može se brže steći uvid u karakteristike filtra, a u radu će se pokazati da se one mogu koristiti i za brže projektovanje cijelog filtra.

Ključne reči

filtar propusnik opsega; kvazi-koncentrisani elementi; zamjenska šema; 3D EM simulacija

Reference

*** (2007) IE3D-full-wave EM simulation, optimization, and synthesis package. Fremont, CA: Zeland Software, Inc
Bahl, I. (2003) Lumped elements for RF and microwave circuits. Norwood, MA: Artech House
Chen, C., Huang, C., Horng, T., Wu, S. (2012) Highly Miniaturized Multiband Bandpass Filter Design Based on a Stacked Spiral Resonator Structure. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 60(5): 1278-1286
Đorđević, A.R., Bazdar, M.B., Sarkar, T.K., Harrington, R.F. (1999) Linpar for windows: matrix parameters for multiconductor transmission lines. Norwood: Artech House, Software and User's Manual
Hong, J.S. (2011) Microstrip filters for RF/Microwave applications. New York: Wiley
Hosseini, M., Zhu, G., Peter, Y. (2007) A new formulation of fringing capacitance and its application to the control of parallel-plate electrostatic micro actuators. Analog Integrated Circuits and Signal Processing, 53(2-3): 119-128
Kolundžija, B.M., dornević A.R (2002) Electromagnetic Modeling of Composite Metallic and Dielectric Structures. Norwood: Artech House
Lin, S., Wang, C., Chen, C.H. (2007) Novel Patch-Via-Spiral Resonators for the Development of Miniaturized Bandpass Filters With Transmission Zeros. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 55(1): 137-146
Melati, R., Hamid, A., Thierry, L., Derkaoui, M. (2013) Design of a new electrical model of a ferromagnetic planar inductor for its integration in a micro-converter. Mathematical and Computer Modelling, 57(1-2): 200-227
Miljanović, D., Potrebić, M., Tošić, D.V., Stamenković, Z. (2012) u: Proc. 11th WSEAS Int. Conf. on Circuits, Systems, Electronics, Control & Signal Processing CSECS ‘12, Montreux, Switzerland, p. 63-68
Miljanović, D., Potrebić, M., Tošić, D.V. (2013) XII menunarodni naučno-stručni Simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2013, Jahorina, Bosna i Hercegovina, Zbornik. 12, p. 434-438
Petrović, V.V., Tošić, D.V., Dornević, A.R. (2010) Mikrotalasna pasivna kola. Beograd: Elektrotehnički fakultet, elektronsko izdanje
Potrebić, M., Tošić, D.V. (2012) Optoelectron. Adv. Mat, 6, 3-4, p. 441-445
Rosa, E.B. (1907) Bulletin of the Bureau of Standards, 4, 2, p. 301-344
Swanson, D. (2007) Narrow-band microwave filter design. IEEE Microwave Magazine, 8(5): 105-114