Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:8
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:8
članak: 1 od 1  
Tehnika
2014, vol. 69, br. 3, str. 466-472
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/tehnika1403466I


Sinteza diskretnog sistema promenljive strukture za upravljanje objektima sa neminimalno-faznim nulama
Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet, Sombor

Sažetak

U ovom radu je analiziran diskretan sistem promenljive strukture za upravljanje objektima n-tog reda, koji imaju neminimalno fazne nule u ulazno-izlaznoj prenosnoj funkciji. Problem je rešen korišćenjem tehnike centra stabilnog sistema. Prvo je dat diskretan matematički model sistema u normalnoj kanoničkoj formi za razmatran sistem. Onda je data sinteza generatora stanja idiskretnog kontrolera korišćenjem centra stabilnog sistema. Teorijski rezultati su demonstrirani na numeričkom primeru.

Ključne reči

neminimalno-fazni objekt; centar stabilnog sistema; upravljanje kliznog režima

Reference

Bonivento, C., Marconi, L., Zanasi, R. (2001) Output regulation of nonlinear systems by sliding mode. Automatica, 37(4): 535-542
Devasia, S., Degang, C., Paden, B. (1996) Nonlinear inversion-based output tracking. IEEE Transactions on Automatic Control, 41(7): 930-942
Golo, G., Milosavljević, Č. (2000) Robust discrete-time chattering free sliding mode control. Systems and Control Letters, 41(1): 19-28
Gopalswamy, S., Hedrick, J. K. (1993) Tracking nonlinear non-minimum phase systems using sliding control. International Journal of Control, 57(5): 1141-1158
Isidori, A. (1999) Nonlinear control systems. London: Springer-Verlag, II
Iskrenović-Momčilović, O. (2006) Primena digitalnih kvazi-kliznih režima u upravljanju objektima sa konačnim nulama. Niš: Elektronski fakultet, doktorska disertacija
Iskrenović-Momčilović, O. (2003) Sinteza diskretnog regulatora za upravljanje objektom trećeg reda sa konačnom nulom. Tehnika - Elektrotehnika, vol. 52, br. 1, str. 7-10
Iskrenović-Momčilović, O. (1999) Robusnost stabilnosti diskretnog regulatora promenljive strukture u kanoničkom podprostoru. Tehnika - Elektrotehnika, br. 6, str. 11
Sepulchre, R., Janković, M., Kokotović, P.V. (1997) Constructive Nonlinear Control. u: Communications and Control Engineering, Berlin: Springer Verlag
Shkolnikov, I.A., Shtessel, Y.B. (2000) Nonminimum phase tracking in MIMO systems with square input-output dynamics via dynamic sliding manifolds. Journal of the Franklin Institute, 337(1): 43-56
Shkolnikov, I.A., Shtessel, Y.B. (2002) Tracking in a class of nonminimum-phase systems with nonlinear internal dynamics via sliding mode control using method of system center. Automatica, 38(5): 837-842
Shtessel, Y.B., Shkolnikov, I.A. (1999) Causal nonminimum phase output tracking in MIMO nonlinear systems in sliding mode: stable system center technique. u: Proc. of the 38th IEEE Conference on Decision and Control, Phoenix, Arizona, str. 4790- 4795
Shtessel, Y.B., Shkolnikov, I.A. (2000) Non-minimum tracking in sliding modes. u: XXII congreso international de ingeniera electronica ELECTRO 2000, Chihuahua, Chih, Mexico
Shtessel, Y.B. (1998) Nonlinear nonminimum phase output tracking via dynamic sliding manifolds. Journal of the Franklin Institute, 335(5): 841-850
Utkin, V.I. (1992) Sliding Modes in Control and Optimization. Berlin: Springer