Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:4
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:4
članak: 1 od 1  
Tehnika
2014, vol. 69, br. 3, str. 507-513
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/tehnika1403507R


Analiza primene pravila prioriteta na problemu raspoređivanja u fleksibilno protočnoj proizvodnji
Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

Sažetak

U ovom radu analizirana je grupa jednostavnih heurističkih metoda koje se koriste u rešavanju problema raspoređivanja u proizvodnji i pružanju usluga. Analiza je izvršena na primeru raspoređivanja u fleksibilno-protočnoj proizvodnji koji je poznat po engleskom akronimu FFS (Flexible- Flow Shop). Zadatak je odrediti raspored obrade više proizvoda na više mašina, pri čemu svi proizvodi slede isti redosled obrade i za svaku obradu postoji na raspolaganju više mašina. Za opisani problem FFS dat je odgovarajući matematički model mešovitog celobrojnog programiranja. Od potencijalnih metoda za rešavanje postavljenog zadatka detaljnije se razmatraju jednostavne heuristike jer je originalni zadatak NP tvrd i nalaženje tačnog optimalnog rešenja zahtevalo bi neprihvatljivo dugo računarsko vreme. Heurističke metode počivaju na pravilima prioriteta koja se izvode na osnovu relacija važnosti izmenu proizvoda i trajanja njihovih obrada na pojedinačnim mašinama. Heurističke metode imaju široku primenu u rešavanju praktičnih problema i to je bila motivacija za analizu čiji se rezultati saopštavaju u ovom radu. Cilj analize je da se na jednom hipotetičkom primeru problema raspoređivanja odrede ona pravila prioriteta koja daju dobra rešenja pri čemu se ocenjivanje obavlja korišćenjem različitih kriterijumskih funkcija. Analiza je obavljena pomoću računarskog programa LEKIN. Kao glavni rezultat analize pokazano je da pravila prioriteta daju različita rešenja za problem FFS i da svako od tih rešenja predstavlja značajno dobar rezultat sa aspekta neke od razmatranih kriterijumskih funkcija.

Ključne reči

Problemi raspoređivanja; protočna proizvodnja; fleksibilno-protočna proizvodnja; pravila prioriteta

Reference

Asadathorn, N. (1997) Scheduling of Assembly Type of Manufacturing Systems: Algorithms and Systems Development. New Jersey: Department of Industrial Engineering, Institute of Technology, PhD thesis
Blazewicz, J., Ecker, K., Pesch, E., Schmidt, G., Weglarz, J. (2007) Handbook on Scheduling: From Theory to Applications. u: International Handbook on Information Systems, Springer
Graham, R.L., Lawler, E.L., Lenstra, J.K., Kan, A. (1979) Optimization and Approximation in Deterministic Sequencing and Scheduling: a Survey. Annals of Discrete Mathematics, str. 287-326
Gupta, J.N.D. (1988) Two-Stage, Hybrid Flowshop Scheduling Problem. Journal of the Operational Research Society, 39(4): 359-364
Heizer, J., Render, B. (2011) Operations management. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Hoogeveen, J.A., Lenstra, J.K., Veltman, B. (1996) Preemptive scheduling in a two-stage multiprocessor flow shop is NP-hard. European Journal of Operational Research, 89(1): 172-175
Joo, B.J., Choi, Y.C., Xirouchakis, P. (2013) Dispatching Rule-based Algorithms for a Dynamic Flexible Flow Shop Scheduling Problem with Time-dependent Process Defect Rate and Quality Feedback. Procedia CIRP, 7: 163-168
Kellerer, H. (2004) Minimizing the maximum lateness. u: Leung J.Y.T. [ur.] Handbook of Scheduling: Algorithms, Models, and Performance Analysis, Boca Raton, FL, USA: CRC Press, Chapter 10. p.2
Krčevinac, S., Čangalović, M., Kovačević-Vujčić, V., Martić, M., Vujošević, M. (2004) Operaciona istraživanja. Beograd: FON
Lee, G., Kim, Y., Kim, J., Choi, S. (2003) A dispatching rule-based approach to production scheduling in a printed circuit board manufacturing system. Journal of the Operational Research Society, 54(10): 1038-1049
LEE, Y.H., Bhaskaran, K., Pinedo, M. (1997) A heuristic to minimize the total weighted tardiness with sequence-dependent setups. IIE Transactions, 29(1): 45-52
Leung, J.Y.T., ed. (2004) Handbook of scheduling: Algorithms, models, and performance analysis. Boca Raton, FL, USA: CRC Press
Parthanadee, P., Buddhakulsomsiri, J. (2010) Simulation modeling and analysis for production scheduling using real-time dispatching rules: A case study in canned fruit industry. Computers and Electronics in Agriculture, 70(1): 245-255
Pinedo, M. (2012) Scheduling: Theory, algorithms and systems. Springer
Pinedo, M.L. (2009) Planning and Scheduling in Manufacturing and Services. Springer, str. 37-49
Ruiz, R., Vázquez-Rodríguez, J.A. (2010) The hybrid flow shop scheduling problem. European Journal of Operational Research, 205(1): 1-18
Vujošević, M. (2012) Metode optimizacije u inženjerskom menadžmentu. Beograd: AINS-FON
Yang, Y., Kreipl, S., Pinedo, M. (2000) Heuristics for minimizing total weighted tardiness in flexible flow shops. Journal of Scheduling, 3(2): 89-108