Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:5
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:3
članak: 1 od 1  
Tehnika
2014, vol. 69, br. 3, str. 529-533
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/tehnika1403529D


Menadžment elektronskim servisima poštanskog sistema Srbije upotrebom benčmarking indeksa
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

Sažetak

Ovaj rad ima za cilj sagledavanje stanja elektronskih servisa poštanskog sistema Srbije i unapređenje menadžmenta koji se odnosi na ove servise. Kao pokazatelj stanja razvijenosti koristio se benčmarking indeks razvoja poštanskih e-servisa. Benčmarking indeks razvoja je kreiran primenom PCA(Principal Component Analysis ) metode, upotrebom statističkog softvera Minitab, koji poseduje ugrađene funkcije za PCA analizu. Razvoj elektronske ekonomije uticao je na poštu da uvodi nove usluge i unapredi poštanski elektronski servis. Oni koji odlučuju i menadžment eksperti moraju da definišu odgovarajuću strategiju e-servisa.

Ključne reči

menadžment; benčmarking indeksi; PCA analiza; elektronski servisi; Minitab

Reference

Abdallah, F., Shakurova, J. (2011) Measuring postal e-services development. Berne, 1-46 p
Đurčič, Z., Jovanović, K., Đuričić, R. (2010) Benchmarking kao instrument savremenog menadžmenta, Međunarodna naučna konferencija. u: Međunarodna naučna konferencija, Menadžment 2010, Kruševac, 137-138 p
Jolliffe, I.T. (2002) Principal Component Analysis. New York: Springer
Keho, Y. (2012) The Basics of Linear Principal Components Analysis. u: Principal Component Analysis, Abidjan, 186-189
Weihrih, H. Menagment: Science, theory and practice. San Francisco, 1-12 p