Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:64
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:64
članak: 1 od 1  
Tehnika
2014, vol. 69, br. 4, str. 571-578
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/tehnika1404571B


Vrednovanje nepokretnosti u Republici Srbiji
aUniverzitet u Beogradu, Građevinski fakultet
bAmbero Consulting - Icon Institute, Germany

Projekat

Unapredenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samoupravau Srbiji, finansiranom od strane Nemackog saveznog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj, po nalogu Nemacke organizacije za medunarodnu saradnju

Sažetak

U Srbiji ne postoji potpuna i sistematizovana infrastruktura za kvalitetno i pouzdano vrednovanje nepokretnosti. To potvrđuju i analize važećih propisa koji na različite načine tretiraju vrednovanje nepokretnosti. Ovakva praksa protivreči brojnim standardima i važećim direktivama (INSPIRE direktiva, Strategija razvoja nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka u Republici Srbiji i dr.), kao i brojnim drugim primerima dobre prakse kojima se uređuju aktivnosti na prikupljanju i održavanju infrastrukture prostornih podataka. Zakonom o državnom premeru i katastru iz 2009. godine, Republičkom geodetskom zavodu je poverena nadležnost razvoja sistema masovne procene vrednosti nepokretnosti koja treba da obezbedi tržišne vrednosti nepokretnosti, za sve nepokretnosti, na teritoriji Republike Srbije. Nasuprot tome, sve više jača položaj i uloga lokalne samouprave u kreiranju budžeta, koji je tesno povezan sa vrednostima resursa i kapitala sa kojima lokalne samouprave raspolažu. Utvrđivanje poreza na imovinu je u nadležnosti lokalne samouprave i zato je njena uloga u procesu vrednovanja nepokretnosti veoma značajna. Pored lokalne samouprave, tradicionalno, vrednovanjem nepokretnosti se bavi i Poreska uprava. U ovom radu analizira se postojeće stanje i iniciraju dalje aktivnosti na razvoju sistema vrednovanja nepokretnosti u Republici Srbiji.

Ključne reči

procena vrednosti nepokretnosti; upravljanje nepokretnostima; standardi procenevrednosti nepokretnosti

Reference

*** (1995-2013) Zakon o eksproprijaciji. Sl. glasnik RS, br. 53/95, ,,Sl. List SRJ , br. 16/2001 - odluka SUS i SG RS, br. 20/2009 i 55/2013 - odluka US
*** (2009/2013) Zakon o planiranju i izgradnji. Sl. glasnik RS, br. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Odluka Ustavnog suda, 50/2013 - Odluka Ustavnog suda, 54/2013 - Rešenje Ustavnog suda
*** (2002-2010) Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji - ZPPPA. Sl. glasnik RS, br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10
*** (2011/2012) Uredba o uslovima, kriterijumima i načinu ostvarivanja prava na konverziju prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu, kao i načinu određivanja tržišne vrednosti građevinskog zemljišta i visine naknade po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo s. Sl. Glasnik RS, br. 67 i 20
*** (2002/2012) Uputstvo za utvrđivanje vrednosti oduzetih nepokretnosti. Sl. Glasnik RS, br. 80, 61/05, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11 i 2
*** (2001/2001) Pravilnik o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima. Sl. glasnik RS, br, 38/01, 45/04 i 27/11
*** (2008) Izveštaj o realizaciji Prostornog plana Republike Srbije. Beograd: Republička agencija za prostorno planiranje, Ministarstvo za infrastrukturu
*** (2001-2013) Zakon o porezu na imovinu. Službeni glasnik RS, br. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-odluka US i 47/13
*** (2009/2010) Zakon o državnom premeru i katastru. Sl. Glasnik RS, br. 79/09 i 18/10
*** (1998) Zakon o prometu nepokretnosti. Sl. glasnik RS, br. 42
*** (2011) Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju. Službeni glasnik RS, br. 72
*** (2006-2009) Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Sl. Glasnik RS, br. 62/2006, 65/2008, dr. Zakon i br.41/2009
*** (1992) Pravilnik o načinu utvrđivanja tržišne vrednosti nepokretnosti. Sl. glasnik RS, br. 5
*** (2012) Nacrt Pravilnika o proceni vrednosti nepokretnosti. Republički geodetski zavod
Almy, R. (2002) Introducing a market value-based mass appraisal system for taxation of real property in the Czech Republic. Cambridge, Massachusetts: Lincoln Institute of Land Polic-Real Property Assessment Systems, 6-11 October
Arsić, M., Ranđelović, S., Bućić, A., Vasiljević, D. (2012) Reforma poreza na imovinu u Srbiji - rezultati i perspective. Fondacija za razvoj ekonomske nauke
Božić, B., Mihajlović, R. (2014) Analiza postojećeg stanja i potreba razvoja infrastrukture za državnu procenu vrednosti nepokretnosti u Republici Srbiji. studija, dostupno na: http://www.ambero-icon.rs/wpcontent/ uploads/2014/02/STUDIJA_28012014_AM BERO.pdf, dana 2.4.2014
Božić, B., Milićević, D. (2012) Procena vrednosti nepokretnosti i njena uloga u održivom razvoju tržišta nepokretnosti u Republici Srbiji. Tehnika, vol. 67, br. 5, str. 699-709
Danos-International property consultants & valuers (2013) Serbian real estate market overview H1
Enemark, S. (2005) Supporting capacity development for sustainable land administration infrastructures. u: The Eighth United Nations Regional Cartographic Conference for the Americas, New York
European Group of Valuers Assotiation (TEGoVA) (2011) Country-specific chapter on property valuation in Austria
European Group of Valuers Assotiation (TEGoVA) (2010) Country-specific legislation and practice country chapter. Germany
Farnkvist, O. (2006) Market data collection for mass valuation of commercial real estate. u: XXII FIG Congress, Munich, Germany, October
Gospavić, Z., Milićević, D., Cvetinović, J. (2013) Real estate appraisal reports. Geonauka, 1(01): 21-25
Labropoulos, A., Dimopoulou, E., Zentelis, P. (2003) The necessity of developing a CAMA system for the real estate market in Greece. Athens: NTU-Faculty of Surveying, Engineering
Seidel, C. (2005) Transparency in the German real estate market: Results and problems, chances and new development. u: FIG Commission 9, CIREA and HKIS Symposium, Xian, China P.R. 16-20 October
Seidel, C. (2014) Valuation of real estates in Germany, methods, transparency, market development and current aspects of research. Catastro, dostupno na: http://www.catastro.meh.es/documentos/publicaciones/ ct/ct57/10-INGLES_57.pdf, dana 28.3.2014
Zeković, S. (2008) Evaluation of the current urban land system in Serbia. Spatium, br. 17-18, str. 55-60