Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:4
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:3
članak: 1 od 1  
Tehnika
2014, vol. 69, br. 4, str. 597-603
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/tehnika1404597P


Hidrodinamička analiza interakcije dva izvorišta u radu na primeru vodosnabdevanja Bečeja
Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

Projekat

Potencijal i podloge za održivo korišćenje podzemnih voda (MPNTR - 176022)
Simultana bioremedijacija i soilifikacija degradiranih prostora, za očuvanje prirodnih resursa biološki aktivnih supstanci i razvoj i proizvodnju biomaterijala i dijetetskih proizvoda (MPNTR - 43004)

Sažetak

Postojeće izvorište podzemnih voda 'Vodokanal' za javno vodosnabdevanje grada Bečeja zahvata vode iz tri vodonosna horizonta sa 15 bunara ukupnog kapaciteta od 100 l/s. Nedaleko od gradskog izvorišta, nalazi se izvorište podzemnih voda 'Soja Protein', koje se koristi za industrijske potrebe i bunarima kaptira iste vodonosne horizonte trenutnim kapacitetom od 12 l/s. U budućem periodu, planirano je proširenje industrijskog izvorišta podzemnih voda do ukupno 57 l/s. Pored ovog, u narednih nekoliko godina, planirano je takođe i proširenje gradskog izvorišta sa dodatnih 50 l/s. Sumirano, to bi značilo da bi se potrebe za podzemnim vodama iz istih horizonata povećale za 84% u odnosu na trenutno stanje. Primenom numeričkih metoda, urađen je hidrodinamički model režima podzemnih voda, uticaj povećanja sumarnog kapaciteta izvorišta 'Soja Protein' na nivo podzemnih voda u bunarima izvorišta 'Vodokanal' i efekti dodatnog opadanja nivoa podzemnih voda u sva tri vodonosna horizonta na bunarima gradskog izvorišta usled rada industrijskog izvorišta. Urađeno je 7 varijanti rešenja proširenja izvorišta i prikazani su njihovi efekti za period od 10 godina s ciljem postizanja održivog upravljanja podzemnih voda.

Ključne reči

hidrodinamički model; varijante rešenja; dodatno opadanje nivoa podzemnih voda; održivo upravljanje podzemnih voda

Reference

*** (2008) Pravilnik o načinu određivanja i održavanja zona sanitarne zaštite izvorišta vodosnabdevanja. Službeni glasnik RS, broj 92, 10.oktobar
Dimkić, M., Pušić, M., Vidović, D., Đurić, D., Boreli-Zdravković, Đ. (2013) Analiza transporta zagađenja kod određivanja zona saniterne zaštite izvorišta podzemnih voda u aluvijalnim sredinama. Beograd: Srpsko društvo za navodnjavanje i odvodnjavanje, Vodoprivreda, 264-266, p. 203-218
Đurić, D., Lukić, V., Soro, A. (2012) Hidrodinamička analiza proširanja izvorišra Petrovaradinska Ada u Novom Sadu. Beograd: Srpsko društvo za navodnjavanje i odvodnjavanje, Vodoprivreda, 258-260, p. 265-272
Hajdin, B., Polomčić, D., Stevanović, Z., Bajić, D., Hajdin, K. (2012) Asseings prospect of groundwater source Vić Bare for Obrenovac's water supply. u: Proceedings of the XIV Serbian Symposium on Hydrogeology, Zlatibor, Serbia, 17-20 May, Belgrade: University of Belgrade-Faculty of Mining and Geology, p. 107-111, 2012
Majkić-Dursun, B., Popović, Lj., Miolski, D., Anđelković, O. (2012) Uticaj opadanja nivoa podzemnih voda na procese starenja vodozahvata objekata na primeru izvorišta Trnovče. Beograd: Srpsko društvo za navodnjavanje i odvodnjavanje, Vodoprivreda, 258-260, p. 181-187
Polomčić, D. (2001) Hidrodinamička istraživanja, otvaranje i upravljanje izvorištima izdanskih voda u intergranularnoj poroznoj sredini. Beograd: Rudarsko-geološki fakultet
Polomčić, D., Đekić, M., Milosavljevć, S., Popović, Z., Milaković, M., Ristić-Vakanjac, V., Krunić, O. (2011) Sustainable use of groundwater resources in terms of increasing the capacity of two interconnected groundwater sources: a case study Bečej (Serbia). u: Proceedings of the 11th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, Alabena, Bulgaria, 20-25 June, 2011, STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, str. 599-606
Polomčić, D., Bajić, D., Ristić-Vakanjac, V., Čokorilo, M., Drašković, D., Špadijer, S. (2013) Hidrodinamičke karakteristike izvorišta Peštan za vodosnabdevanje Lazarevca. Beograd: Srpsko društvo za navodnjavanje i odvodnjavanje, Vodoprivreda, 261-263, p. 55-68
Polomčić, D., Bajić, D., Matić, I., Zarić, J. (2013) Hydrodynamic characteristics of water supply source of Kikinda (Serbia). u: Digital Proceedings of the 8th Conference on Sustainable Development of Energy Water and Environmental Systems, Dubrovnik, Croatia, 22-27 September, Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, SDEWES13_FP_482. p. 1-14, 2013
Polomčić, D., Stevanović, Z., Dokmanović, P., Ristić-Vakanjac, V., Hajdin, D., Milanović, S., Bajić, D. (2012) Optimization of groundwater supply in Serbia. u: The XIV Serbian Symposium on Hydrogeology, Zlatibor, Serbia, 17-20 May, Proceedings of, Belgrade: University of Belgrade-Faculty of Mining and Geology, p. 15-20, 2012
Polomčić, D., Pavlović, V., Bajić, D., Šubaranović, T. (2013) Multiannual effects of Peštan source operation in the function of predewatering the future Kolubara basin opencast mines. u: The VI International Conference Coal 2013, Zlatibor, Serbia, 02-05 October, Proceedings of, Belgrade: Yugoslav Opencast Mining Committee, p. 259-266, 2013
Polomčić, D., Hajdin, B., Stevanović, Z., Bajić, D., Hajdin, K. (2013) Groundwater management by riverbank filtration and an infiltration channel: the case of Obrenovac, Serbia. Hydrogeology Journal, 21(7): 1519-1530
Polomčić, D., Krunić, O., Ristić-Vakanjac, V. (2011) Hydrogeological and hydrodynamic characteristics of groundwater sources for the public water supply of Bečej (Northern Serbia). Geološki anali Balkanskoga poluostrva, br. 72, str. 143-157
Stauder, S., Stevanovic, Z., Richter, C., Milanovic, S., Tucovic, A., Petrovic, B. (2011) Evaluating Bank Filtration as an Alternative to the Current Water Supply from Deeper Aquifer: A Case Study from the Pannonian Basin, Serbia. Water Resources Management, 26(2): 581-594