Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:0
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Tehnika
2014, vol. 69, br. 4, str. 604-609
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/tehnika1404604S


Primena geoelektričnih atributa dobijenih sondiranjem ukrštenim kvadratnim rasporedom elektroda na području 'Pudarske Kolibe' u istočnoj Srbiji
Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

Sažetak

Primenom ukrštenog kvadratnog rasporeda elektroda dobijaju se vrednosti prividne specifične električne otpornosti (SEO) koje su manje zavisne od orijentacije dispozitiva, kao i elementi električne anizotropije (ρm, n, θ) i parametar odstupanja od modela homogeno anizotropnog poluprostora (ξ ) koji se mogu koristiti kao dodatni geoelektrični atributi pri interpretaciji. Na ovaj način se ostvaruje kompleksniji pristup interpretaciji, a karte ovih atributa, koje odgovaraju različitim dubinskim zahvatima ispitivanja, mogu da se koriste na sličan način kao vremenski ili dubinski preseci kod reflektivne seizmičke metode. Kombinovanje karata atributa na različitim dubinskim zahvatima ispitivanja i sekcija tih atributa duž profila, omogućava 3D prikaz rezultata. Ispitivanja ukrštenim kvadratnim rasporedom elektroda izvedena su na lokalitetu 'Pudarske Kolibe' u istočnoj Srbiji, da bi se dokazalo i definisalo prisustvo tela kalkarenita u okviru sedimenata sa izraženom električnom anizotropijom.

Ključne reči

geoelektrični atributi; električna anizotropija; 3D interpretacija; ukršteni kvadratniraspored elektroda

Reference

Bhattacharya, P.K., Patra, H.P. (1968) Direct methods in geoelectric sounding: Principle and interpretation. Elsevier Science Publ
George, A.M., Okiwelu, A.A., Ob, D.A. (2010) DC-resistivity estimation of second porosity and anisotropy using azimuthal resistivity surveys: A case study of part of Oban massif and Obudu plateau, Southeastern, Nigeria. Research Journal of Earth Sciences, 2 (2): 24-29, 2010 ISSN 1995-9044, © IDOSI Publications
Habberjam, G.M., Watkins, G.E. (1967) The use of a square configuration in resistivity prospecting. Geophysical Prospecting, 15(3): 445-467
Habberjam, G.M. (1972) The effects of anisotropy on square array resistivity measurements. Geophysical Prospecting, 20(2): 249-266
Habberjam, G.M. (1975) Apparent resistivity, anisotropy and strike measurements. Geophysical Prospecting, 23(2): 211-247
Keller, G.V., Frischknecht, F.C. (1966) Electrical methods in geophysical prospecting. London: Pergamon Press, 519 p
Lane, J.W., Haeni, F.P., Watson, W.M. (1995) Use of a Square-Array Direct-Current Resistivity Method to Detect Fractures in Crystalline Bedrock in New Hampshire. Ground Water, 33(3): 476-485
Matias, M.J. S. (2002) Square array anisotropy measurements and resistivity sounding interpretation. Journal of Applied Geophysics, 49(3): 185-194
Matias, M.J.S., Habberjam, G.M. (1986) The effect of structure and anisotropy on resistivity measurements. Geophysics, 51(4): 964-971
Sretenović, B.B. (1992) Anisotropic analysis of crossed square resistivity measurements in a sedimentary basin. u: Sixth International Congress I.A.E.G. 1990, Vol2, p. 1033-1036
Sretenović, B.B. (1992) Geoelektrično sondiranje i kartiranje u prisustvu električne anizotropije i lateralnih nehomogenosti i svođenje ispitivanja na odgovarajuće modele. Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Doktorska disertacija, 181p