Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:12
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:12
članak: 1 od 1  
Tehnika
2014, vol. 69, br. 4, str. 629-634
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/tehnika1404629O


Aerodinamičko ispitivanje modela vođene rakete sa simulacijom rada motora u aerotunelu T-35
aVojnotehnički institut, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

Sažetak

Ispitivanje modela protiv-tenkovske vođene rakete sa simulacijom rada pogonske grupe u aerotunelu T-35 predstavlja deo razvojnog programa protivoklopnog sistema kratkog dometa. Cilj ispitivanja bio je da se na osnovu eksperimentalnih rezultata napravi pouzdana eksperimentalna baza podataka na osnovu koje bi se odredio uticaj bočnih mlazeva na upravljivost i letne karakteristike rakete. Model rakete projektovan je tako da se umesto produkata sagorevanja pogonskog goriva omogući isticanje vazduha pod pritiskom odgovarajućeg masenog protoka kroz mlaznice. Analiza je sprovedena za M=0.2, konfiguracije modela sa i bez simulacije mlaza i tri pozicije prepreke za skretanje mlaza. U radu su pored eksperimentalnih rezultata prikazani i rezultati dobijeni CFD analizom. Rezultati su predstavljeni preko koeficijenata normalne sile i momenta propinjanja.

Ključne reči

Reference

Fluent Inc. (2006) Fluent 6.3: User's guide. Lebanon
Galway, R.D. (1980) A comparison of methods for calibration and use of multi-component strain gauge balances. NAE, March, Aeronautical report LR-600
Ocokoljić, G. (2010) Ispitivanje modela protivoklopne vođene rakete BUMBAR sa simulacijom rada marševskog motora u aerotunelu T-35. V3-3053-I-06, februar
Ocokoljić, G. (2010) Vizualizacija strujanja pomoću končića oko krilne sekcije modela rakete BUMBAR sa simulacijom rada marševskog motora u aerotunelu T-35. V3-3054-I-06, mart
Ocokoljić, G., Živković, S., Vitić, A. (2009) Projekat modela rakete BUMBAR sa simulacijom rada motora. u: OTEH
Ocokoljić, G., Živković, S., Subotić, S. (2011) Aerodynamic coefficients determinations for the ATM model with lateral jets simulation: Experimental and numerical methods. u: 4th OTEH Conference, Proc, pp. 17-22
Ocokoljić, G., Anastasijević, Z. (2008) Određivanje aerodinamičkih koeficijenata vizualizacija strujanja oko modela aviona LASTA-95, deo I - eksperimentalni metod. Scientific Technical Review, vol. 58, br. 1, str. 55-60
Pope, A. (1961) Wind-tunnel testing. Experimental Aerodynamics Division-Sandia Corporation, M.S
Trimmer, L.L., Clark, E.L. (1963) Transformation of axes systems by matrix methods and application to wind tunnel data reduction. ARO Project No. VT8002, October
Vuković, Đ. (2009) An alternative method of the multicomponent wind tunnel balances. Belgrade: Aeronautics
Wilson, M.F., Baddox, B.W. (1969) Some recent innovations in wind tunnel testing techniques. u: Inc NASA, meeting, Los Angeles, October 6-10, Society of Automotive Engineers