Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:10
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:8
članak: 1 od 1  
Tehnika
2014, vol. 69, br. 4, str. 637-644
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/tehnika1404637Z


Otkrivanje rednog električnog luka u niskonaponskim električnim instalacijama upotrebom savremenih zaštitnih komponenti
aMUP Republike Srbije, Uprava za preventivnu zaštitu, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

Projekat

Preporuke za izvodenje i pravilno korišcenje niskonaponskih elektricnih i gromobranskih zaštitnih instalacija i razvoj metodologije za verifikaciju njihovog kvaliteta sa aspekta zaštite gradevinskih objekata od požara (MPNTR - 36018)

Sažetak

U radu je predstavljena problematika detekcije kvarova na niskonaponskim električnim instalacijama koji se ne mogu otkriti propisanim periodičnim verifikacijama, niti ih klasične zaštitne komponente mogu prepoznati. Zbog toga se na mestima nastanka ovakvih ,,nevidljivih' kvarova stvaraju uslovi za nastanak požara. U radu je predstavljena savremena metoda i tehnika za rano otkrivanje rednog električnog luka. U prvom delu je dat opis rednog električnog luka, uslovi potrebni za njegov nastanak i fizički procesi koji se događaju u njemu. Drugi deo rada daje opis savremenih zaštitnih komponenti za otkrivanje rednog električnog luka.

Ključne reči

Reference

*** (2005) NFPA 70: National electrical code (NEC) handbook. Edition
European Copper Institute (2002) Overview of electrical safety in 11 countries. Barcelona
Gregory, G.D., Scott, G.W. (1998) The arc-fault circuit interrupter: an emerging product. IEEE Transactions on Industry Applications, 34(5): 928-933
Hadžiefendić, N., Radaković, Z., Trifunović, J., Vićović, D. (2008) Električne instalacije - čest uzrok požara. u: Prvo savetovanje Sadašnjost i budućnost bezbednosti od požara - Zbornik radova, Beograd, s. 111-122
Hall, J.R. Home electrical fire. NFPA, http://- www.nfpa.org/assets/files/pdf/os.electrical.pdf
Shea, J.J. (2007) Conditions for Series Arcing Phenomena in PVC Wiring. IEEE Transactions on Components and Packaging Technologies, 30(3): 532-539