Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:15
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:12
članak: 1 od 1  
Tehnika
2014, vol. 69, br. 4, str. 663-668
jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
doi:10.5937/tehnika1404663C


Analitički modeli vremenskih gubitaka za signalisanu raskrsnicu
Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

Sažetak

Vremenski gubici, definisani kao dodatno utrošeno vreme u realizaciji putovanja, predstavljaju osnovni pokazatelj kvaliteta realizacije saobraćajnog procesa na raskrsnici i ulazni parametar u postupak optimizacije rada svetlosnih signala. Njihova vrednost se može utvrditi primenom neeksperimentalnih (analitičkih i simulacionih) i eksperimentalnih metoda istraživanja. Analitički modeli obezbeđuju brz, jednostavan postupak procene vremenskih gubitaka. U radu je izvršen postupak upoređivanja vrednosti vremenskih gubitaka dobijenih primenom relevantnih analitičkih modela i realnih vrednosti utvrđenih istraživanjem. Na osnovu dobijenih rezultata zaključeno je da niti jedan od analiziranih modela u potpunosti ne interpretira realne vrednosti vremenskih gubitaka, kao i da se najmanje odstupanje u proceni vrednosti gubitaka ostvaruje primenom analitičkog modela iz Priručnika HCM 2010.

Ključne reči

Reference

*** (2001) Federführung der Forschungs-gesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen: Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS) For - schungsgesellschaft für Straßenund Verkehrswesen (Hrsg). Koln: FGSV Verlag GmbH, Nr. 299
Akcelik, R. (1980) Traffic signals: Capacity and timing analysis. u: Research report ARR, 123
Čelar, N. (2013) Prilog analizi saobraćajnog procesa na signalisanoj raskrsnic. Beograd: Saobraćajni fakultet, Doktorska disertacija
Čelar, N. (2007) Istraživanje vrednosti zasićenog saobraćajnog toka na osnovnoj uličnoj mreži grada Beograda. Tehnika - Saobraćaj, vol. 54, br. 6, str. 1-6
Roess, R.P., Prassas, E.S., McShane, W.R. (2011) Traffic Engineering. Pearson Prentice Hall, Fourth Edition
Stanić, B., Tubić, V., Čelar, N. (2011) Straight lane saturation flow and its rate in Serbian cities. Transport, 26(3): 329-334
Transport research board (2010) Highway Capacity Manual (HCM 2010). Washington, DC: National Research Council
Vukanovic, S. (2004) Proračun kapaciteta i nivoa usluge na signalisanim raskrsnicama po metodi HCM iz 2000. godine. Tehnika - Saobraćaj, vol. 51, br. 2, str. 9-18
Vukanović, S. (1980) Vremenski gubici, potrošnja goriva i kapacitet kao kriterijumi rada svetlosnih signala. Beograd: Saobraćajni fakultet, magistarski rad
Webster, F.V. (1958) Traffic signal settings. London: Her Majesty's Stationery Office