Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:10
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:9
članak: 1 od 1  
Tehnika
2014, vol. 69, br. 4, str. 711-717
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/tehnika1404711Z


Primena TD ABC metode za upravljanje troškovima u akreditovanoj laboratoriji za fizičko-hemijska ispitivanja
aGalenika Fitofarmacija a.d. Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

Sažetak

Akreditacija laboratorije predstavlja potvrdu kompetentnosti laboratorije. Osnovni cilj jeste obezbeđenje poverenja korisnika usluga laboratorijskih ispitivanja u tačnost i preciznost rezultata. Opstanak laboratorije na tržištu, bez obzira da li je ona u potpunosti nezavisna ili je deo većeg poslovnog sistema, u značajnoj meri zavisi od upravljanja resursima, pri čemu je od posebnog značaja efektivno upravljanje troškovima. U radu je prezentiran način obračuna troškova prema unapređenoj verziji obračuna troškova na osnovu aktivnosti - ABC (Activity-Based Costing), koji je afirmisan kao metoda obračuna troškova po aktivnostima zasnovana na vremenu - TD ABC (Time-Driven Activity-Based Costing). Navedena metoda je primenjena u Laboratoriji za fizičko-hemijska ispitivanja u Galenika Fitofarmaciji a.d. u kojoj se sprovode ispitivanja pesticidnih materija (tehničkih materija i gotovih proizvoda). Primenom navedenih metoda moguće je utvrditi realne troškove koji nastaju pri pružanja usluge laboratorijskog ispitivanja, ali i efikasnost pojedinačnih aktivnosti u tom procesu.

Ključne reči

akreditovana laboratorija; upravljanje troškovima; ABC; TD ABC metoda

Reference

*** (2006) SCS ISO IEC 17025 - opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje. Beograd: Institut za standardizaciju
Božanić, V., Jovanović, B. (2010) Upravljanje kvalitetom materijalnih resursa. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Božanić, V., Pejović, G. (2010) Akreditovane laboratorije. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Dumitru, M., Calu, D.A. (2008) Contabilitatea de gestiune si calculatia costurirol. Editura Contaplus, prema: C.Niṱu, Traditional Activity-Based Costing Method versus Time Driven Activity-Based Costing
Gilbert, S.J. (2007) Adding time to activity-based costing. HBS Working Knowledge
Hilton, W.R., Maher, W.M., Selto, F.H. (2012) Cost Management: Strategies for business decisions. New York: McGraw-Hill
Ilić, B., Milićević, V. (2009) Menadžment troškova - strategijski okvir. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Kaplan, R., Anderson, S. (2007) Time-driven activity based costing. Boston: Harvard Business School Press
Kaplan, R.S., Anderson, S.R. (2003) Time-Driven Activity-Based Costing
Mcgowan, C. (2009) Time-driven activity-based costing: A new way to drive profitability. Accountancy Ireland, vol. 41, br. 6, str. 60-61
Milićević, V., Ilić, B. (2009) Ekonomika poslovanja. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Narayanan, V.G., Sarkar, R.G. (2002) The Impact of Activity-Based Costing on Managerial Decisions at Insteel Industries-A Field Study. Journal of Economics and Management Strategy, 11(2): 257-288