Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:2
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:2
članak: 1 od 1  
Tehnika
2014, vol. 69, br. 5, str. 735-741
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/tehnika1405735T


Eksperimentalno određivanje nosivosti veza ostvarenih metalnim konekterima
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet

Sažetak

U radu je prikazano eksperimentalno određivanje nosivosti veza ostvarenih metalnim konekterima tipa WOLF i LKVC. S obzirom na kompleksnost veza ostvarenih ovim savremenim mehaničkim spojnim sredstvima, predmet rada obuhvata samo nosivost bočne veze (naprezanje u spoju metal-drvo). Cilj sprovedenih eksperimentalnih ispitivanja je bio da se utvrdi nosivost bočne veze ostvarene metalnim konekterima, u skladu sa odredbama Evrokoda 5 i da se paralelno sa tim analizira odnos nosivosti ova dva tipa konektera, sa aspekta njihove geometrije. Eksperimentalno ispitivanje je sprovedeno na više uzoraka, opterećivanjem uzoraka do dostizanja granične nosivosti bočne veze. Diskusija rezultata ispitivanja je obuhvatila analizu pomerljivosti veza za različite nivoe opterećenja, kao i način dostizanja granične nosivosti bočne veze. U zaključku je dat komentar o utvrđenim graničnim nosivostima bočne veze, za određena pomeranja veze, i zauzet je stav po pitanju dobijenih rezultata.

Ključne reči

metalni konekter; zubac; čvorna veza; granična nosivost; pomeranje

Reference

*** (2000) Specification for continuously hot-dip zinc coated structural steel sheet and strip. Technical delivery conditions. EN 10147:2000
*** (2004) Eurocode 5 Design of timber structures EN 1995-1-1: General: Common rules and rules for buildings. Brussels: European committee for standardization, Part 1-1
*** (1991) Timber structures. Joints made with mechanical fasteners. General principles for the determination of strength and deformation characteristics. CEN, EN 26891:1991
*** (1999) Timber structures. Test methods. Joints made with punched metal plate fasteners. EN 1075:1999
*** (1991) Timber structures. Testing of joints made with mechanical fasteners. Requirements for wood density. EN 28970:1991
*** Timber structures. Connectors. Requirements. EN 14545
*** SRPS U.C9.200, Projektovanje i izvodenje drvenih konstrukcija - konstrukcije od monolitnog drveta i ploča
Tekić, Ž. (2005) Savremeni koncepti primene metalnih konektera u sistemima drvenih struktura. Beograd: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Doktorska disertacija