Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:29
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:29
članak: 1 od 1  
Tehnika
2014, vol. 69, br. 5, str. 781-788
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/tehnika1405781Z


Razvoj postprocesora za petoosne glodalice sa dvostruko rotirajućom glavom
Vojnotehnički institut, Beograd

Sažetak

Tehnologija petoosnog glodanja je, u VTI Beograd, zastupljena skoro 25 godina. Koristi se, pre svega, u tehnološkom procesu izrade modela letelica za aerotunelska ispitivanja. Za generisanje putanje reznog alata kao i za postprocesiranje putanje koriste se postprocesori generisani na najsavremenijem CAD/CAM sistemu. Proizvođač CAD/CAM softvera, Siemens PLM NX, je u novijim verzijama napustio stari koncept postprocesiranja GPM (Graphics Postprocessor Module) i zamenio ga novim, unapređenim, modulom MOM (Manufacturing Output Manager). U VTI su uočene greške u generisanim CNC koordinatama korišćenjem modula MOM, za petosone glodalice sa dvostruko rotirajućom glavom. Inženjeri za podršku proizvođača softvera potvrdili su navode VTI. Uočene greške u CNC kodu, bile su povod da se radi na sopstvenom razvoju postprocesora za petosone glodalice sa dvostruko rotirajućom glavom. U radu je dat detaljan prikaz tog razvoja na osnovu kinematskog modela petoosne glodalice u VTI Beograd.

Ključne reči

petoosno glodanje; postprocesiranje; CAD/CAM

Reference

*** Post builder documentation: Siemens NX5. Siemens PLM Automations, http://-odin.me.memphis.edu/ugs_docs/NX5/postbuilder/index.html, pristupano: 10. maja 2014
Adivaker, M. (2012) Developing a General Postprocessor for Multi-Axis CNC Milling Centers. Computer-Aided Design and Applications, PACE: 57-68
Apro, K. (2008) Secrets of 5-Axis machining. New York, USA: Industrial Press Inc, ISBN 978-0-8311-3375-7
Faux, I.D., Pratt, M.J. (1979) Computational geometry for design and manufacture: Mathematics and its applications. England: Ellis Horwood Ltd, Series: ISBN 0-85312-114-1
GTAC (Global Technical Access Center) (2014) Siemens PLM software training and support services. Beograd: EuroCom, na mreži: https://support.industrysoftware.automation. siemens.com/gtac.shtml, (dopiska sa podrškom preko partnera Siemens PLM za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Makedoniju www.eurocom.rs), f
Magambo, S., Ying, L. (2013) The NC Machining Post- Processing Technology Based on UG. International Journal of Science and Research, Volume 2 I; Sep. 9; www.ijsr.net
Pilipović, M. (1987) Razvoj sistema za koncepcijsko projektovanje jedinica za numeričko upravljanje kod mašina alatki. Beograd: Mašinski fakultet, doktorska disertacija
Živković, S. (2011) Optimizacija merenja složenih prostornih oblika metodama koordinatne metrologije. Beograd: Univerzitet odbrane - Vojna akademija, doktorska disertacija
Živković, S. (2007) Tehnologija petoosnog glodanja složenih prostornih oblika. u: 2. naučno-stručni skup Odbrambene tehnologije OTEH, Zbornik radova, Beograd: Vojnotehnički institut
Živković, S. (2001) Tehnologija bušenja rupica za merenje raspodele pritiska na modelima za aerotunelska ispitivanja. u: 27. JUPITER konferencija sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova, Mašinski fakultet, Beograd