Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:0
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Tehnika
2014, vol. 69, br. 5, str. 789-795
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/tehnika1405789D


Prikaz koncepcije rešenja postrojenja za dobijanje biogoriva u obliku sečke potrebne za rad demo CHP postrojenja u preduzeću 'AGROSAVA' iz Šimanovaca
Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet

Projekat

Razvoj i izgradnja demonstracionog postrojenja za kombinovanu proizvodnju toplotne i elektricne energije sa gasifikacijom biomase (MPNTR - 33049)

Sažetak

U radu su prema proračunu proizvodnosti sečke koja je potrebna za gasifikaciju u demo CHP postrojenju radi kogeneracije električne i toplotne energije, analizirani iverači prema: vrsti mobilnosti, pogonu za iveranje i načinu dopremanja sečke do mesta iveranja. Postrojenjem je planirano dobijanje električne energije snage 200 kWe. U razmatranje su prvo uzeti iverači srednjeg kapaciteta koji uglavnom služe za iveranje granjevine i lišća koje ostaje nakon seče zasada po uglavnom ravničarskim predelima i parkovima. Kasnije su date uporedne karakteristike najveća tri svetska proizvođača mašina za proizvodnju sečke znatno većih količina (do 30 m3/h). Ovi iverači naročito su pogodni za veću gustinu zasada i stacionirane baze na koje bi se granjevina donosila i iverala. Na kraju su analizirani tipovi konvektivnih sušara koje bi se uspešno koristile za sušenje sečke (dobošaste i pneumatske sušare) i na osnovu proračuna predloženi su tipovi sušara koje se mogu nabaviti na domaćem tržištu.

Ključne reči

sečka; iverač; sušara; CHP postrojenje

Reference

*** (2010) Akcioni plan za biomasu od 2010 do 2012. god. Sl. glasnik RS, br. 56, str. 5-17
Danilović, M., Dedić, A. (2013) Wood biomass production in Serbian forests. u: Radovanović M. [ur.] IV Regional Conference Industrial Energy and Environmental Protection in South Eastern Europian Countries, Divcibare, Serbia, Proceedings of, invited lectures
Dedić, A. (2011) Izveštaj sa projekta TR 33049: Analiza stanja i korišćenja biomase iz šumske seče, primarne i finalne prerade drveta u Srbiji sa logistikom snabdevanja. Univerzitet u Beogradu-Mašinski fakultet, 16str
Dedić, A. (2012) Izveštaj sa projekta TR 33049: Dobijanje sečke neophodne za rad CHP postrojenja. Univerzitet u Beogradu-Mašinski fakultet, 17str
Dedić, A., Danilović, D. (2012) The potential of biomass in Serbia with the development of the logistics for the demo CHP plant. u: 4th International Conference on Engineering for Waste and Biomass Valorisation, Porto, Portugal, pp. 1509-1514
Dedić, A., Genić, S., Ćuprić, N. (2013) Different types of CHP plants and technologies with its efficency and costs. u: The Second International Conference on Renewable Electrical Power Sources, Belgrade, Serbia, Proceedings of, 6pp
Dedić, A. (2011) Analiza korišćenja biomase kao otpatka iz šumske seče i prerade drveta u Srbiji. u: Prva konferencija o obnovljivim izvorima električne energije, Beograd, 15-16.septembar, Zbornik radova, str. 199-208
Dedić, A. (2011) Biomass waste wood as new materials for the gasification in CHP plants. Tehnika, vol. 66, br. 6, str. 877-883
Topić, M.R., Vasiljević, M.B. (1996) Modeling and optimization of the pneumatic rotary high temperature dryer inner structure. u: International Drying Symposium (10), Volume A, Krakow, Procedings
Topić, R.M. (1989) Osnove projektovanja, proračuna i konstruisanja sušara. Beograd: Naučna knjiga