Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:3
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:2
članak: 1 od 1  
Tehnika
2014, vol. 69, br. 5, str. 810-817
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/tehnika1405810S


Deterministički pristup određivanju lokacije mobilnog korisnika u radio sistemima
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

Sažetak

U ovom radu analizirane su metode u okviru determinističkog pristupa određivanju lokacije mobilnog korisnika u radio sistemima. Razmatrani su parametri radio signala koji se mogu koristiti za pozicioniranje, kao i načini njihove obrade u cilju dobijanja nepoznate lokacije korisnika. Dato je kratko poređenje dva različita matematička pristupa u računanju nepoznate lokacije mobilnog korisnika, probabilistički i deterministički, dok su sve metode determinističkog pristupa detaljno analizirane. Predstavljeni su parametri signala koji se koriste u metodama angulacije, cirkularne i hiperboličke lateracije, kao i sami algoritmi ovih determinističkih metoda. Definisani su minimalni zahtevi svake od determinističkih metoda u cilju proračuna lokacije korisnika, prikazani problemi koji se mogu javiti primenom svake od ovih metoda, kao i načini njihovog prevazilaženja.

Ključne reči

Reference

*** (2007) 3GPP TS 22.071, release 8 (v8.0.0): Location services (LCS): Service description. Stage 1, http://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/22
Bensky, A. (2008) Wireless Positioning Technologies and Applications. Boston, London: Artech House
Bronshtein, I.N., Semendyayev, K.A., Musiol, G., Muehlig, H. (2007) Handbook of Mathematics. Berlin-Heildelberg: Springer
Gillette, M.D., Silverman, H.F. (2008) A Linear Closed-Form Algorithm for Source Localization From Time-Differences of Arrival. IEEE Signal Processing Letters, 15: 1-4
Küpper, A. (2005) Fundamentals of positioning in location-based services: Fundamentals and operation. Chichester, England: Wiley
Liu, H., Darabi, H., Banerjee, P., Liu, J. (2007) Survey of Wireless Indoor Positioning Techniques and Systems. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Part C (Applications and Reviews), 37(6): 1067-1080
Simić, M., Pejović, P. (2011) Positioning in cellular networks. u: Melikov A. [ur.] Cellular Networks: Positioning, Performance Analysis, Reliability, InTech, pp. 51-76