Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:17
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:16
članak: 1 od 1  
Tehnika
2014, vol. 69, br. 5, str. 829-833
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/tehnika1405829D


Put sistem komisioniranja
Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

Sažetak

U lancima snabdevanja skladišta su bitna logistička komponenta, a u njima posebno mesto imaju komisioni sistemi. Zbog bitnog uticaja na logističke performanse stalni ciljevi su povećanje efikasnosti i smanjenje troškova ovih sistema. Za ostvarivanje ovih ciljeva prisutni su različiti pravci istraživanja, a njihova uspešnost se određuje dostignutim performansama. Performanse procesa komisioniranja u velikoj meri zavise od primenjene tehnološke koncepcije komisionog sistema, kao i načina na koji je sam proces organizovan i upravljan. Pored standardnih koncepcija (čovek ka teretu i teret ka čoveku) jedna od novijih je i tzv. put sistem - inverzno komisioniranje. Cilj ovog rada je da bliže opiše ovu koncepciju, ukaže na njene osnovne prednosti i nedostatke i pruži osnove koje mogu biti od značaja pri razvoju tehnoloških rešenja skladišta, a i primenu ove koncepcije komisionih sistema.

Ključne reči

Reference

de Koster, R., Le-Duc, T., Roodbergen, K.J. (2007) Design and control of warehouse order picking: A literature review. European Journal of Operational Research, 182(2): 481-501
Đurđević, B.D., Miljuš, M. (2007) Tendencies of order picking development and influence on warehouse design. International Journal of transport and logistics, 13/07, pp. 74-100
Đurđević, B.D., Miljuš, M. (2009) Komisioniranje-upravljački aspekt. Tehnikaj, broj 4, 11-16
Đurđević, D. (2013) Razvoj modela za izbor i uobličavanje komisione zone. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, doktorska teza
Frazelle, E.H. (2002) World-class warehousing and material handling. New York: McGraw-Hill Companies
Gudehus, T., Kotzab, H. (2012) Comprehensive Logistics. Berlin-Heildelberg: Springer Verlag, Second Revised and Enlarged Edition
Rouwenhorst, B., Reuter, B., Stockrahm, V., van Houtum, G.J., Mantel, R.J., Zijm, W.H.M. (2000) Warehouse design and control: Framework and literature review. European Journal of Operational Research, 122(3): 515-533
Ruehrdanz, K. (2009) Why does a put strategy optimize order fulfillment?. Modern Materials Handling, april, p 13
Spee, D., Marita, E., Geißen, T. (2012) 12th international material handling research colloquium - 2012: How to choose an order-picking system, Gardanne, France, 25-28 June
ten Hompel, M., Sadowsky, V., Beck, M. (2011) Kommissionierung: Materialflusssysteme 2 - Planung und Berechnung der Kommissionierung in der Logistik. Berlin-Heildelberg: Springer Verlag
Venn, E., Geißen, T. (2011) Kommissionieren mit System: Mit acht Bausteinen erfolgreich planen. Hebezeuge und Fördermittel, 51, (6), pp. 338-342
Welsman, B. (2010) Automated order picking systems: Bringing goods to the person. MHD Supply chain solutions, March/April, pp 32-36
White, J. (1979) A, Picker to the pick face or picking face to the picker?. Modern Materials Handling, September, p. 19
Yoon, C.S., Sharp, G.P. (1996) A structured procedure for analysis and design of order pick systems. IIE Transactions, 28(5): 379-389