Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:17
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:16
članak: 1 od 1  
Tehnika
2014, vol. 69, br. 5, str. 855-860
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/tehnika1405855V


Upravljanje projektima energetske efikasnosti
Visoka škola za projektni menadžment, Beograd

Sažetak

U težnji za nižim troškovima poslovanja i većom konkurentnošću, mnoge organizacije danas pripremaju projekte na polju ušteda energije. Sa druge strane, firme koje pružaju energetske usluge, odnosno realizuju ovakve projekte, treba da izgrađuju kompetencije u ovoj oblasti i dobro upravljaju predmetnim projektima, kako bi kroz ostvarene rezultate projekta opravdali poverenje investitora. U radu se prikazuje istraživanje kojim se ukazuje na najvažnije faktore za razvoj domaćih kapaciteta u upravljanja projektima iz oblasti energetske efikasnosti.

Ključne reči

energetska efikasnost; upravljanje projektima; energetske performanse; zelene tehnologije; energetski menadžment

Reference

*** (2013) Zakon o efikasnom korišćenju energije. Sl. glasnik RS, br. 25
*** (2012) Directive on energy efficiency. br. 27
*** (2013) Review of costs and benefits of energy savings: Task 1 report ‘Energy savings 2030’. UK
Eichhammer, W., Walz, R. (2011) Industrial energy efficiency and competitiveness. Institute for European Environmental Policy (IEEP), UNIDO working paper 05/2011
Gvozdenac, D. (2012) Ekonomija energetske efikasnosti. USAid
Jovanović, P. (2000) Investiciono odlučivanje. Beograd: Junior
Marković, N., Vuković, M. (2007) Pomeranje BSC paradigme i integracija sa programima IMS. Novi Sad: Konferencija JUSK