Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:6
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:5
članak: 1 od 1  
Tehnika
2014, vol. 69, br. 5, str. 883-890
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/tehnika1405883I


Ponašanje potrošača u Maxi centru Trebinje
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet za proizvodnju i menadžment, Trebinje, Republika Srpska

Sažetak

U razvoju i upravljanju markama neminovno se pojavljuje potreba za istraživanjem tržišta, kako bi se dobile informacije o potrošačima, njihovim stavovima, percepcijama i preferencijama. Potrebe i želje potrošača nisu stalna veličina, već se mijenjaju njihovim zadovoljavanjem, ali i aktivnostima konkurentskih preduzeća. Ovo uslovljava da se potrebe i želje potrošača neprestano prate i proučavaju. Dobro poznavanje potreba potrošača, kao i njihovih očekivanja, čine jaku osnovu za uspješan marketing. Jedino u situaciji, kada poznajemo najznačajnije vrijednosti za potrošača, kao i njegove životne vrijednosti, možemo sve marketinške aktivnosti i komunikaciju usmjeriti na njegove stvarne potrebe. Analiza ponašanja potrošača čini važan dio marketinga, koji kombinuje elemente psihologije, sociologije, antropologije i ekonomije, kako bi se dobili odgovori na pitanja šta potrošači kupuju, kada kupuju, zašto kupuju i kako donose odluke o kupovini.

Ključne reči

potrošači; potrebe; faktori potrošnje; faze kupovine; merčendajzing

Reference

Aleksić, J. (2010) Psiho - socijalni profil potrošača u savremenoj marketinškoj teoriji u praksi. Banja Luka
Grbac, B. (2012) Stvaranje i razmjena vrijednosti. Rijeka
Kovačić, D., Radman, M. (2004) Uključenost pri donošenju kupovnih odluka - primjeri prehrambenih proizvoda. Journal of Central European Agriculture, Vol. 5, No. 3, pp. 151-159
Maričić, B. (2008) Ponašanje potrošača. Beograd: Ekonomski fakultet-Centar za izdavačku djelatnost
Marinkovic, V., Stanisic, N., Kostic, M. (2010) Consumer ethnocentrism of Serbian citizens. Kragujevac, 53(1): 43-58
Nikolić, J., Čumić, M. (2009) Kvalitet u funkciji satisfakcije potrošača. Menadžment totalnim kvalitetom & izvrsnost, vol. 37, br. 1-2, str. 191-196
Segić, S. (2011) Marketing psihologija. Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron
Starčević, S. (2011) Lični koncept kao značajna determinanta izbora brendova i ponašanja potrošača u kupovini. Quarterly Marketing Journal, Vol. 42, No. 2, pp. 106-109
Živković, R. (2011) Ponašanje potrošača. Beograd: Univerzitet Singidunum