Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:4
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:4
članak: 1 od 1  
Tehnika
2014, vol. 69, br. 6, str. 1007-1012
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/tehnika1406007S


Određivanje optimalnog intervala detekcije prilikom nadgledanja stanja predalarma u telefonskoj mreži elektroprivrede
Institut za telekomunikacije i elektroniku / IRITEL, Beograd

Projekat

Multiservisna optička transportna platforma OTN10/40/100 Gbps sa DWDM/ROADM i Carrier Ethernet funkcionalnostima (MPNTR - 32007)

Sažetak

U radu je opisan uticaj promene intervala detekcije na kriterijume verodostojnosti rada detektora neispravnosti u telefonskoj mreži elektroprivrede. Predložen je postupak za pronalaženje optimalnog intervala detekcije, i na osnovu njegovog sprovođenja dobijeni su optimalni intervali detekcije za tri slučaja prenosnih puteva višeg i nižeg prioriteta. Rezultati su predstavljeni u obliku grafikona, čijim korišćenjem se za unapred poznate saobraćajne karakteristike sistema pronalazi optimalna dužina intervala detekcije.

Ključne reči

predalarm; telefonska mreža elektroprivrede; detektor neispravnosti; optimalni interval detekcije

Reference

*** (2007) Adaptacija i inovacija projekta telefonske mreže sa aspekta primene Ip tehnologije i nove organizacije elektroprivrede. EPS
Iibuchi, R., Kaneko, H., et al. (2009) Construction of IP network in rural areas. u: CIGRE 2009 Colloquium, Fukuoka, Japan, Proc. of, D2-03 B02
Iversen, V.B. (2008) Teletraffic engineering. u: ITU-D SG 2 and ITC, Revised May
Kawashima, K., Akimaru, H. (1999) Teletraffic - Theory and Applications. Berlin: Springer Verlag
Markov, Ž. (2010) Klasična telefonska tehnika i teorija telefonskog saobraćaja (600 pitanja i odgovora)
Markov, Ž. (2006) Mešovita korporacijska telefonska mreža. Elektroprivreda, vol. 59, br. 2, str. 75-83
Pedersen, T.V., Aalborg, T. (2007) Designing a new integrated IP network infrastructure. u: CIGRE 2007 Colloquium, Lucerne, Switzerland, Proc. of, D2-02 C07
Stanić, M. (2013) Povećanje raspoloživosti mešovite telefonske mreže elektroprivrede nadgledanjem predalarmnih stanja. Beograd: Elektrotehnički fakultet, doktorska disertacija
Stanić, M., Lebl, A., Mitić, D., Markov, Ž. (2013) Detection of prealarm state in mixed telephone network of electric power utility. Przegląd elektrotechniczny (electrical review), R. 89, NR 2a, pp. 130-133