Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:6
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:4
članak: 1 od 1  
Tehnika
2014, vol. 69, br. 6, str. 1040-1047
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/tehnika1406040A


Socio-ekonomske koristi od puteva u Evropi
Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

Sažetak

U radu su razmatrane Socio-ekonomske koristi rasta potražnje u drumskom saobraćaju po građane, preduzeća, regione i države i pokazuje kako ulaganje u putnu infrastrukturu koristi privredi u celini. Prikazani su i neki od izveštaja o socio-ekonomskim koristima od autoputeva u zemljama EU-25. Ova studija pruža i kratak prikaz Bele knjige EU i koji su prvi izazovi u stvaranju uspešnog proširenja EU. Približena su stručnoj javnosti i neka Inteligentni Transportni Sistemi (ITS) rešenja, kao što je GALILEO sistem i potencijal koji on nudi u drumskom sektoru.

Ključne reči

socio-ekonomske koristi; putevi; ITS; zaposlenost

Reference

*** (2000) Društveno-ekonomske prednosti A92 autoputa u Španiji - izveštaj o istraživanju je objavio Junta de Andalucia. Sevilja: Ministarstvo javnih radova i transporta, Godine
ERF European Union Road Federation (2006) The socioeconomic benefits of roads in Europe. March, ERF - European Union Road Federation, http://- www.erf.be/media/doc/2808_erf_sebs_030306_final.pdf, (pristupljeno 5.2.2014.)
ERF European Union Road Federation (2007) The socioeconomic benefits of roads in Europe. November, ERF- European Union Road Federation, http://www.erf.be/media/the_socio_economic_benef its_of_roads_in_europe.pdf, (pristupljeno 21.2.2014.)
ERF European Union Road Federation (2010) European road safety action programme 2011-2020: ERF position paper. February, ERF- European Union Road Federation, http://www.erf.be/images/- stories/Position_Papers/Road_Safety_ERF_Position _Paper.final.pdf, (pristupljeno 25.4.2014.)
ERF-European Union Road Federation (2001) The socioeconomic benefits of roads in Europe. March, ERF-European Union Road Federation, http://- www.irfnet.eu/index.php?option=com_content&vie w=article&id=183%3Aerfs-position-on-the-socioeconomic- benefits-of-roads-to-society&catid- =18&Itemid
European Commission (2001) White paper - European transport policy for 2010: Time to decide. COM(2001) 370, http://ec.europa.eu/transport/strategies/2001_white_paper_en.htm
European Commission (2011) White Paper - 'Roadmap to a single European transport area - towards a competitive and resource efficient transport system', RR COM(2011) 144 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:EN:PDF
Evropska komisija-Generalni direktorat za poresku i carinsku uniju Oporezivanje putničkih automobila u Evropskoj uniji 2002 godine
Jovanović, V.N., Srećković, I.S. (2013) Akcioni plan za primenu inteligentnih transportnih sistema u Evropi. Tehnika, vol. 68, br. 5, str. 934-940
Louis Berger International, Inc Studija o uticaju transportnih ulaganja na raspodelu dohotka u udaljenim područjima - izveštaj pripremljen za američku Agenciju za međunarodni razvoj 1979 godine. faza I
Popović, J. (2009) Naplata korišćenja urbanih deonica u cilju smanjenja saobraćajnih zagušenja. Tehnika - Saobraćaj, vol. 56, br. 1, str. 17-26
Vukanović, S., Đukić, T. (2008) Transport i saobraćaj u Evropi - jedan pogled. Tehnika - Saobraćaj, vol. 55, br. 1, str. 1-10