Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:33
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:32
članak: 1 od 1  
Tehnika
2014, vol. 69, br. 6, str. 1067-1072
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/tehnika1406067S


Optimizacija lanca snabdevanja implementacijom savremenih informaciono komunikacionih tehnologija
Visoka tehnička škola strukovnih studija, Zrenjanin

Sažetak

U radu su prezentovane najvažnije tehnike menadžmenta lanca snabdevanja, uključujući najnovije aplikacije i programske alate namenjene kompanijama koje svoje poslovanje ostvaruju u transportnim i logističkim oblastima. Primarni cilj ovih tehnologija su upravljanje koherentnim podacima i razmena informacija među kompanijama ili poslovnim jedinicama unutar lanca snabdevanja. Poslednjih godina registrovana je ekspanzija transfera savremenih e - logističkih aplikacija iz privatnih mreža na internet. Globalizacija tržišta i implemetacija e - poslovanja pozicioniraju portal kao ključni element koji okuplja poslodavace, zaposlene, poslovne partnere i krajnje korisnike P/U - bazične učesnike svakog lanca snabdevanja - putem zajedničkog interfejsa. Zbog ove osobine, portali se često nazivaju mega portalima e - lanaca snabdevanja.

Ključne reči

Reference

*** (2004) Strategic Direction Meeting the manufacturing challenge. Strategic Direction, 20(11): 28-30
Fliedner, G. (2003) CPFR: an emerging supply chain tool. Industrial Management and Data Systems, 103(1): 14-21
Lambert, D.M., Cooper, M.C., Pagh, J.D. (1998) Supply Chain Management: Implementation Issues and Research Opportunities. International Journal of Logistics Management, 9(2): 1-20
Light, B., Holland, C.P., Wills, K. (2001) ERP and best of breed: a comparative analysis. Business Process Management Journal, 7(3): 216-224
Obank, A., Leaney, P., Roberts, S. (1995) Data management within a manufacturing organization. Integrated Manufacturing Systems, 6(3): 37-43
Regodić, D. (2010) Elektronske poslovne komunikacije - autorizovana predavanja. Bijeljina: Univerzitet Sinergija
Verwijmeren, M. (2004) Software component architecture in supply chain management. Computers in Industry, 53(2): 165-178