Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:7
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:7
članak: 1 od 1  
Tehnika
2014, vol. 69, br. 6, str. 1075-1079
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/tehnika1406075P


Obaveze i zadaci lokalne samouprave i OCD u zaštiti životne sredine u postupku prijema Srbije u EU- primer zaštite izvorišta vode za piće
aRazvojni centar SITS, SITS, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, KBC 'Bežanijska kosa'
cUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
dMinistarstvo zdravlja, Sektor za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu, Beograd
eVZSŠ VISAN, Zemun
fEUROSOLUTIONS, Beograd
gGU grada Beograda, Beograd
hZZZZ radnika Železnice Srbije, Beograd

Sažetak

Lokalna samouprava (LS), kao i komunalna policija (KP) i organizacije civilnog društva (OCD), koje deluju na teritoriji lokalne samouprave, imaju važnu ulogu u definisanju i realizaciji programa zaštite životne sredine na teritoriji LS. LS, KP i OCD moraju da unaprede svoje znanje radi sprovođenja našeg zakonodavstva u oblasti zaštite životne sredine, koje mora na kraju procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji (EU) u potpunosti da bude usaglašeno sa zakonodavstvom EU. U radu će biti date teze za zadatke LS, KP i OCD vezane za zaštitu životne sredine, sa posebnim naglaskom na zaštitu izvorišta vode za piće, koji se nalaze na teritoriji lokalne samouprave.

Ključne reči

lokalna samouprava; komunalna policija; organizacija civilnog društva; zaštita životne sredine; upravljanje vodama; upravljanje otpad

Reference

*** (2009) Zakon o bezbednosti hrane. Sl. glasnik RS, br. 41
*** (2014) Opštine bez ljudi i novca za ekologiju. Politika, 17.11
*** Council directive 99/31/EC. http://eur-lex.europa. eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L 0031&from=EN
*** (2007/2014) Zakon o lokalnoj samoupravi. Sl. Glasnik RS, br. 129/2007 i 83/2014
*** (2011) Zakon o komunalnim delatnostima. Sl. glasnik RS, br. 88
*** (2009) Zakon o komunalnoj policiji. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 51
*** (2010/2013) Odluka o komunalnoj policiji. Sl. list grada Beograda, br. 6 i 23
*** (2009/2011) Zakon o udruženjima. Službeni glasnik RS, 51/2009, 99/2011
Agarwal, A. (2008) Role of NGOs in the protection of environment. Journal of Environmental Research and Development, Vol. 2, No. 4, pp. 933-938. April-; June
Filipović, J., Urošević, S., Žjak, A., Jovanović, Lj., Pendić, Z., Lačnjevac, Č., i dr. (2014) Teze za zadatke lokalne samouprave i OCD u zaštiti izvorišta vode za piće u okviru zaštite životne sredine. u: Vodovod i kanalizacija '14, Kladovo, Zbornik radova, pp. 247-254
Pendić, Z., Lačnjevac, Č., Žjak, A., Pendić, R., Marković, Ž., Pendić, R., i dr. (2014) Obaveze i zadaci u postupku prijema Srbije u EU koji se odnose na kvalitet i bezbednost vode za piće i upravljanje otpadnim vodama. u: Vodovod i kanalizacija '14, Kladovo, Zbornik radova, pp. 238-246
Pendić, Z., Lačnjevac, Č., Marković, Ž., Jovanović, Lj., Makuc, Z., Pendić, R., Ćosović, O. (2013) Zašto je potrebno uspostaviti generalizovani HACCP sistem u vodovodnim organizacijama?. u: Vodovod i kanalizacija ‘13, Tara, 15-18. Oktobar, Zbornik radova, str. 124-132
Pendić, Z., Lačnjevac, Č., ur. (2013) Metodologija projektovanja i uspostavljanja generalizovanog HACCP sistema u vodovodnim organizacijama. Savez inženjera i tehničara Srbije, Priručnika, PRIRUČNIK, Verzija 0.2, Izdavač, avgust 207 str
Pendić, Z., Tašin, B., Jovanović, L., Lačnjevac, Č., Pendić, R., Milivojević, Z. (2011) Primena Codex Alimentarius HACCP sistema u vodovodnim organizacijama radi snabdevanja stanovništva bezbednom pijaćom vodom. Tehnika, vol. 66, br. 5, str. 865-870
Pendić, Z.R., Polak, S., Kontić, M., i dr. (2006) Generalizacija HACCP koncepta na rizične sisteme - primena HACCP koncepta u zdravstvu. Zavod za intelektualnu svojinu, broj A-212/1, 22.05., Priručnik, autorsko delo
Todić, D., Ignjatić, M., Katić, M., Plavšić, P. (2012) Nadležnost i kapaciteti lokalne samouprave i organizacija civilnog društva za primenu evropskih standarda u oblasti životne sredine. Beograd: Evropski pokret u Srbiji, septembar, 575 str