Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:8
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:8
članak: 1 od 1  
Tehnika
2014, vol. 69, br. 6, str. 985-995
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/tehnika1406985P


Predlog za određivanje parametara kod procesa sa složenom funkcionalnom zavisnošću u oblasti proizvodnih tehnologija
aUniverzitet u Prištini (Kosovska Mitrovica), Fakultet tehničkih nauka
bUniverzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet, Zvornik, Republika Srpska

Sažetak

U radu su za slučaj složenih procesa u oblasti proizvodnog mašinstva, a koji se opisuju proizvodom stepenih i eksponencijalnih funkcija, određeni nepoznati parametri u istim. Pri ovome, polazna složena funkcija, pogodnom smenom svedena je na linearni oblik, a zatim korišćenjem Tejlorove formule razvijena u red u okolini centralne tačke eksperimenta. Dobijeni matematički model bez međudejstva faktora, upoređen je sa sličnom regresionom funkcijom, što je nakon određenih matematičkih transformacija omogućilo određivanje nepoznatih parametara u polaznoj funkciji. Radi jednostavnijeg eksperimentalnog određivanja koeficijenata regresije, odnosno jednostavnije analize, pri ovome se pošlo od potpunog lineranog modela prvog reda sa uzajamnim međudejstvima u kodiranom obliku. Prelazak na prirodne koordinate izveden je preko odgovarajuće jednačine transformacije. Verifikacija predložene metode izvedena je na jednom karakterističnom eksperimentalnom primeru iz oblasti obrade metala deformisanjem. Pri ovome, za poznati zakon otpora metala pri toplom plastičnom deformisanju u funkciji od uticajnih faktora, određeni su svi nepoznati parametri u relaciji, na dva načina: poređenjem odgovarajućih linearnih funkcija i primenom gotovih izvedenih obrazaca. Regresiona funkcija prethodnog termomehaničkog tehnološkog procesa, određena je eksperimentalno na bazi ortogonalnog višefaktornog plana prvog reda. Isto tako, izvršena je i potrebna statistička analiza sa proverom adekvatnosti modela. Grafičkom interpretacijom dobijenih rezultata u logaritamskim koordinatama, dokazano je dobro slaganje modelskih i eksperimentalnih rezultata koji su pri tome dobijeni. Na kraju rada date su neke mogućnosti praktične primene predložene metode odnosno modela, u oblasti proizvodnog mašinstva, posebno za slučaj složenih procesa. Prikazana metoda, u odnosu na druge koje se primenjuju za rešavanje postavljenog problema, je brža, efikasnija i pouzdanija.

Ključne reči

složene funkcionalne zavisnosti; Tejlorov red; linearni polinomi; višefaktorni ortogonalni plan prvog reda; statistička analiza; otpor metala pri toplom plastičnom deformisanju

Reference

Allendoerfer, C.B., Oakley, C.O. (1983) Principles of mathematics. New York - London: VDK
Bogojavlënski, K.N. (1985) Izgotovlenija detalej plastičeskim deformirovaniem. Leningrad: Mašinostroenie
Cochran, W., Cox, G. (1987) Experimental design. New York
Cooper, B. (1985) Statistics for Experimenters. Oxford: Pergamon Press
Cox, D. (1978) Planning of Experiments. London: John Wiley & Sons
Davies, O. (1991) Design and Analysis of Industrial Experiments. Edinburgh: Published by Oliver-Biid
Dräger, B. (1985) Werkzeuge und Werkzeugmaschinen. München-Wien: Carl Hanser Verlag, Teil 1, 2, 3
Fedorov, V.V. (1981) Teorija optimal'nogo ëkspeprimenta. Moskva: Nauka
Hardy, G.H. (1990) A course of pure mathematics. Cambridge: TKSM
Hartman, K. (1997) Planirovanie ëksperimenta v issledovanii tehnologičeskih processov. Moskva: Mir
Himmelblau, D.M. (1980) Process analysis by statistical methods. New York: J. Wiley and Sons
Johnson, W., Mellor, P.B. (1962) Plasticity for mechanical engineers. London: D. van Nostrand Company Ltd, str. 333-334
Kempthorne, O. (1982) The design and analysis of experiments. New York: John Wiley and Sons
Langhaar, H.H. (1981) Dimensional Analysis and Theory of Models. New York: John Wiley & Sons
Micks, C. (1984) Fundamental Concept in the Design of Experiments. New York
Moroney, M. (1980) Einführung in die Statistik. München-Wien: Oldenbourg
Nalimov, V.V. (1991) Teorija eksperimenta. Moskva: Nauka
Nine, R. (1994) Statistics for scientists and engineers. Englewood Cliffs, New York: Prentice-Hall
Schenck, H. (1983) Theories of Engineering Experimentation. New York: McGraw-Hill
Tihomirov, V.B. (1994) Planirovanie i analize ëksperimenta. Moskva: Legkaja industrija
Tomlenov, A.D. (1980) Issledovanie plastičeskogo tečenija metallov. Moskva: Nauka
Uvarenkov, I.M., Maller, M.Z. (1966) Kurs matematičeskogo analiza. Moskva: Prosveščenie
Winer, B.J. (1961) Statistical principles in experimental design. McGraw Hill