Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 1 od 1  
Vojno delo
2014, vol. 66, br. 4, str. 73-82
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 20/03/2015
doi: 10.5937/vojdelo1404073z
Planiranje troškova operacije
aMinistarstvo odbrane Republike Srbije, Inspektorat odbrane
bMinistarstvo odbrane Republike Srbije, Uprava za odnose sa javnošću

Sažetak

Odbrana je jedan od prioritetnih zadataka države. Država planira i utvrđuje politiku odbrane, a nosilac realizacije odbrambenih aktivnosti je Ministarstvo odbrane i Vojska. Država, polazeći od strateških zadataka i ekonomske moći, opredeljuje novčana sredstva, radi pripreme i realizacije odbrambenih aktivnosti. Izvođenje operacija, kao osnovnog i suštinskog oblika angažovanja vojske u miru i ratu, predstavlja ključni (osnovni) izraz realizacije odbrambenih aktivnosti. Da bi se postigao cilj operacije, neophodno je obezbediti odgovarajuće resurse. Sistem planiranja i finansiranja dobra je osnova da se uspostavi optimalan i skladan odnos između cilja operacije i raspoloživih novčanih sredstava, kroz planiranje i izračunavanje realnih troškova. Zasnovan je na klasifikaciji troškova po funkcionalnom modelu podele troškova. Daljom operacionalizacijom ovog modela treba da se obezbede realne informacije o troškovima u svakoj fazi operacije, posebno u fazi planiranja, od koje zavisi donošenje adekvatne odluke. U našim uslovima sistem planiranja i finansiranja još uvek nije na potrebnom nivou, upravo zbog nejasno definisanih osnovnih planskih elemenata (norme, standardi, kriterijumi i jedinice normiranja). Normativnim regulisanjem planskih elemenata i integrisanjem u potreban informacioni sistem, stvorićemo uslove za realno i efikasno planiranje troškova operacije i funkcionisanje Vojske.

Ključne reči

Reference

*** (2007-2008) Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja. Službeni glasnik RS, br. 51 i 14
*** (2011/2013) Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem. Službeni glasnik RS, br. 103 i 120
*** (2009/2013) Pravilnik o materijalnom poslovanju u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije. Službeni vojni list, br. 3 i 5
*** (2011) Pravilnik o planiranju, programiranju, budžetiranju i izvršenju u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije. Službeni vojni list, br. 9
*** (2011/2013) Pravilnik o finansijskom poslovanju u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije. Službeni vojni list, br. 17 i 3
*** (2011) Pravilnik o platama i drugim novčanim primanjima profesionalnih pripadnika Vojske Srbije. Službeni vojni list, br. 28
*** (2013) Pravilnik o naknadi putnih i drugih troškova i drugih primanja u Vojsci Srbije. Službeni vojni list, br. 18
*** (2012) Doktrina operacija Vojske Srbije. Beograd: Medija centar Odbrana
*** (2009/2013) Zakon o budžetskom sistemu. Službeni glasnik RS, br. 54. i 108
*** (2007/2009) Zakon o odbrani. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 116/2007 i 88/2009
*** (2007/2009) Zakon o Vojsci Srbije. Službeni glasnik RS, br. 116 i 88
*** (2012/2013) Zakon o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu. Službeni glasnik RS, br. 114 i 59
*** (2003/2006) Uredba o budžetskom računovodstvu. Službeni glasnik RS, br. 125. i 12
Žugić, R. (2010) Vodič kroz budžet finansijski plan odbrane. Beograd: Vojnoizdavački zavod, knjiga druga
Žugić, R. (2008) Finansiranje Vojske i kontrola izvršenja budžeta. Beograd: SumOrg
Žugić, R., Kostić, R., Radojković, M. (2014) Interna finansijska kontrola i finansijsko upravljanje kao osnovne komponente interne kontrole u javnom sektoru sa osvrtom na njihovu ulogu u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije. Beograd: SumOrg