Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 1 od 1  
Vojnotehnički glasnik
2005, vol. 53, br. 2, str. 135-139
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 05/05/2008
doi: 10.5937/vojtehg0502135R
Oscilacije nagibnog sklopa oruđa pri opaljenju
Vojna akademija - Odsek logistike, Beograd

Sažetak

U radu su opisane oscilacije nagibnog sklopa artiljerijskog oruđa koje nastaju pri opaljenju. Nagibni sklop prikazanje kao kruto telo sa jednim stepenom slobode kretanja (rotacija u vertikalnoj ravni). Model oscilovanja upoređenje sa eksperimentalnim rezultatima realnog modela oscilovanja oruđa (oscilacije nagibnog sklopa sa više stepeni slobode kretanja). Date su razlike između proračunskog i realnog modela oscilovanja i analiza njihovih parametara.

Ključne reči

oscilacije; nagibni sklop; jednačina količine kretanja; slobodne oscilacije cevi; moment; usta cevi

Reference

Kalezić, M. (1993) Optimizacija konstrukcije artiljerijskih sistema na bazi fenomena procesa lansiranja projektila. Beograd, doktorska disertacija
Landau, L.D., Ligic, E.M. (1973) Teoretičeskaja fizika. Moskva, tom I
Orlov, B., Maukov, L. (1976) Ustroistvo i proektirovanie stvolov artilerijskih orudij. Moskva: Mašinostroenie
Radosavljević, L.B. (1981) Teorija oscilacija. Beograd: Mašinski fakultet
Ristić, Z. (1989) Kretanje trzajuće mase oruđa pri trzanju. Zagreb: CVTŠ