Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 1 od 1  
Vojnotehnički glasnik
2005, vol. 53, br. 3-4, str. 303-314
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 05/05/2008
doi: 10.5937/vojtehg0504303P
Analiza karakteristika MPLS simulatora
aVojna akademija, Beograd
bUniverzitet u Banjoj Luci, Elektrotehnički fakultet, Republika Srpska, BiH

Sažetak

U ovom radu predstavljena je arhitektura i analizirane su karakteristike MPLS mrežnog simulatora MNS (Multiprotocol Label Switching Network Simulator), koji se koristi u projektovanju paketskih mreža zasnovanih na IP (Internet Protocol) protokolu koje moraju podržavati saobraćaj u realnom vremenu i multimedijalni saobraćaj. Na bazi mrežnog simulatora prikazane su i opisane procedure simulacije saobraćaja različitog QoS, kao i simulacija posluživanja saobraćaja višeg prioriteta.

Ključne reči

MPLS (Multiprotokolska komutacija labela); MPLS mrežni simulator; rutiranje na bazi ograničenja - protokol distribucije labela (CR-LDP); kvalitet usluge; prioritet nad saobraćajem

Reference

Davie, B., Doolan, P., Rekhter, Y. (1998) Switching in IP networks: IP switching, tag switching, and related technologies. Morgan Kaufmann Publishers, Inc
Gaeil, A., Woojik, C. Overview of MPLS network simulator: Design and implementation. Internet Draft
Huang, C., Sharma, V., Makam, S., Owens, K. (2000) Path protection/restoration mechanism for MPLS networks. work in progress, Jul
Jamoussi, B. (1999) Constraint-based LSP setup using LDP. Internet Draft, Oct
Jevtović, M. (2004) Multimedijalne telekomunikacije. Beograd: Grafo-žig
Rosen, E.C., Viswanathan, A., Gallon, R. (1999) Multiprotocol label switching architecture. Internet Draft, April
Stallings, W. (2002) High-speed networks and internets. New Jersey: Prentice Hall