Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Vojnotehnički glasnik
2006, vol. 54, br. 2, str. 151-159
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/vojtehg0602151B


Ocena tačnosti sistema samovođenja rakete zemlja-vazduh
Vojna akademija - Odsek logistike, Beograd

Sažetak

U ovom članku razmatra se ocena tačnosti sistema samovođenja raketa zemlja-vazduh računarskim simulacijama OFF-LINE. Izvršena je ocena zakona raspodele verovatnoće promašaja, za dva režima gađanja pod različitim početnim uglovima preticanja, kada na sistem deluju poremećaji izazvani slučajnim šumom u glavi za samovođenje. Simulacija je izvedena primenom metode Monte Carlo. Model koji je korišćen za simulacije uključuje linearizovani model kretanja rakete i glavne nelinearnosti sistema vođenja i upravljanja.

Ključne reči

raketni sistem zemlja-vazduh; režim gađanja; ugao preticanja; tačnost sistema samovođenja; totalni promašaj

Reference

*** IMSL - International Mathematical and Statistical Library. Control Data, vol. 1, 2, 3
Boarov, S., Milovanović, M. (2005) Softverska simulacija leta samovođene rakete zemlja-vazduh. u: Naučni skup OTEH, Beograd
Boarov, S. (2002) Analiza efektivnosti i borbene upotrebe raketnih sistema protivvazdušne odbrane. Beograd: OL VA VJ, Magistarski rad
Deskovski, S. (1990) Sinteza sistema vođenja raketa primjenom inverznih modela kretanja. Zagreb: VVTŠ, Doktorska disertacija
Deskovski, S. (1990) Kinematika kretanja centra mase letelica malog dometa. Zagreb: VVTŠ KoV JNA
Dikić, G. (1995) Izbor estimatora stanja za sintezu stohastičkog zakona samovođenja PA raketa. Beograd: ETF, Magistarski rad
Merkle, M., Vasić, P. (1995) Verovatnoća i statistika. Beograd: Elektrotehnički fakultet
Milovanović, M., Đekić, M. (1998) Hardware in the loop simulation of the TV and IR homing head. Beograd: VTI, skripta
Milovanović, M. (2004) Softverski simulatori sistema vođenja i upravljanja raketa zemlja-zemlja. Beograd: VTI, elaborat
Tanjga, R. (1992) Prilog stohastičkoj sintezi zakona vođenja samovođenih raketa. Beograd: VTA UVJ, Doktorska disertacija
Vukadinović, S.V. (1990) Elementi teorije verovatnoće i matematičke statistike. Beograd: Privredni pregled