Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10
članak: 1 od 1  
Vojnotehnički glasnik
2008, vol. 56, br. 1, str. 39-49
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 05/05/2008
doi: 10.5937/vojtehg0801039S
Osnovne karakteristike mobilnih sistema treće generacije i trendovi daljeg razvoja
Vojna akademija, Beograd

Sažetak

U radu su prikazane osnovne karakteristike treće generacije mobilne telefonije, kao i pregled servisa koji su dostupni u tele komunikacionoj mreži ove generacije. Izloženi su i zahtevi za razvoj četvrte generacije mobilne telefonije, kao i očekivani servisi. Buduće širokopojasne mreže će pomoću odgovarajućih mrežnih protokola i algoritama udovoljiti promenljivim zahtevima korisnika.

Ključne reči

Reference

*** (2003) Telecommunications international. Horizon House Publications, USA, jun i oktobar
Bogojević, D., Lazović, S. (2003) Jedno viđenje stanja i perspektiva razvoja telekomunikacija u Srbiji. u: TELFOR 2003, Beograd
Hacklin, F.T. (2004) A 3G convergence strategy for mobile business middleware solutions. Stockholm: Royal Institute of Technology
Korhonen, J. (2003) Introduction to 3G mobile communications. Artech House
Petrović, Z.R. (2002) Širokopojasne digitalne mreže integrisanih servisa - englesko-srpski pojmovi iz telekomunikacija. Beograd: Akademska misao
Šunjevarić, M.M. (2000) Radiotehnika. Beograd: Vojna akademija